ACTUEEL

Rechtskamer vervangt commissies verplichte ggz

Het wetsvoorstel verplichte ggz lijkt van de baan nog voordat de Tweede Kamer erover heeft gesproken. De kamer zet nu in op een medische ‘kamer’ bij de rechtbank: een rechter, een arts en een maatschappelijk deskundige in plaats van de regionale commissies verplichte ggz die zouden adviseren over zorgmachtigingen. Dat meldt Psy.

Alternatief

Psychiater Remmers van Veldhuizen, die algemeen wordt beschouwd als de geestelijk vader van de commissies verplichte ggz, zegt in Psy dat het wetsvoorstel verplichte ggz slecht is gevallen bij deskundigen uit het veld aan wie het is voorgelegd. Er zou naastig naar een alternatief zijn gezocht omdat de overheid de commissies verplichte ggz als te logge en vooral te dure organen ziet. Juristen vinden het bovendien een probleem wanneer het oordeel over een zorgmachtiging niet meer geheel aan de onafhankelijke de rechter is, zegt Van Veldhuizen. “En cliënten hebben ook hun bedenkingen wanneer uitgerekend een psychiater als lekenlid de rol van rechter krijgt toebedeeld.”

Multidisciplinair werken

Van Veldhuizen hoopt dat wordt vastgehouden aan de geest van het oorspronkelijke voorstel en dat dwang zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. Van Veldhuizen: “Volgens mij wordt breed gedragen dat het wetsvoorstel nu niet moet worden afgeblazen, maar dat we moeten proberen zo veel mogelijk vast te houden aan de geest van het oorspronkelijke wetsvoorstel, zoals de transmurale zorgmachtiging en de nadruk op multidisciplinair werken.’ Hij denkt daarbij ook aan een landelijke organisatie van deskundigen op het gebied van de verplichte ggz. Hierin moet niet alleen het perspectief van de behandelaren zijn vertegenwoordigd, maar ook dat van de cliënten en de familie. Zij zouden in de verschillende regio’s op afroep beschikbaar moeten zijn.“ Lees meer op Psy.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top