ACTUEEL

Boaborea-voorzitter adviseert Nationaal Register

Kick van der Pol treedt op 31 mei toe tot de raad van advies van Nationaal Register te Den Haag. Van der Pol is ondermeer actief als voorzitter van de Pensioenfederatie en van de brancheorganisatie voor de reïntegratiesector Boaborea.

Boaborea

Van der Pol is sinds 2007 is voorzitter van Boaborea. Daarnaast vervult hij als onafhankelijk adviseur opdrachten in onder meer de pensioensector en coacht hij verandermanagers. Daarvoor was hij voorzitter van de Hoofddirectie van Interpolis en directievoorzitter van uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en de pensioensector. In die functies is hij nauw betrokken geweest bij de oprichting van een arbodienst en een re-integratiebedrijf.

Professionalisering

Nationaal Register is een organisatie die zich als enige exclusief richt op de werving van commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector. Hiernaast voorziet Nationaal Register ook in bestuursleden van pensioenfondsen, brancheverenigingen en goede doelen. Daarnaast draagt Nationaal Register bij aan de professionalisering van het interne toezicht door middel van publicaties, workshops en seminars voor commissarissen en toezichthouders. Partners in Nationaal Register zijn VNO-NCW, NCD, FNV, CNV en MHP.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top