ACTUEEL

‘Kabinet dwingt ziekenhuizen in spagaat’

Door de verdere invoering van prijsconcurrentie te paren aan een budgetplafond dwingt het kabinet ziekenhuizen in een onmogelijke spagaat. Dit betogen de Rotterdamse economen Schut, Varkevisser en Van de Ven het meinummer van Economische Statistische Berichten (ESB).

Omzetheffing

Als het aan minister Schippers van VWS ligt zijn vanaf volgend jaar de prijzen van zeventig procent van het curatieve behandelaanbod vrij onderhandelbaar. Om een kostenexplosie voor te zijn wil Schippers tegelijkertijd een budgetplafond invoeren. Hoe dit budgetplafond er precies gaat uitzien, is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het uit van een generieke korting bij budgetoverschrijdingen. Dit betekent  dat alle ziekenhuizen, ongeacht de vraag of zij individueel hebben bijgedragen aan de budgetoverschrijding, achteraf een omzetheffing krijgen opgelegd naar rato van hun landelijke marktaandeel.

Strategisch gedrag

Volgens Schut, Varkevisser en Van de Ven, alle drie verbonden aan het instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn de twee maatregelen onverenigbaar. Een productieplafond in combinatie met een concurrentieoogmerk zal volgens de economen leiden tot strategisch gedrag. Ziekenhuizen zullen proberen om hun omzet te maximaliseren om te voorkomen dat ze worden afgerekend op omzetstijgingen bij de concurrenten.

Onoverzienbare situatie

De financiële risico’s worden volgens de economen nog vergroot doordat de minister tegelijk met de verruiming van de vrije prijzen in de vorm van DOT een nieuwe productstructuur wil invoeren. Zorgverzekeraars kunnen hierdoor onvoldoende beoordelen of de vraagprijzen van ziekenhuizen reëel zijn. Ook in het veld leven zorgen over de voorgenomen maatregelen. De NVZ vereniging van ziekenhuizen waarschuwde begin dat jaar al voor ‘een onoverzienbare situatie’. 

Debat

Vanuit het oogpunt van risicobeheersing pleiten de auteurs er voor om de vrije prijsvorming minder sterk te laten groeien en tezelfdertijd een strak macrobudget achterwege te laten. De Tweede Kamer debatteert op 24 mei 2011 met minister Schippers over de wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), die de invoering van een macrobudget voor ziekenhuiszorg mogelijk maakt.

 

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 mei 2011

Deze heren zijn altijd tegen een macrobudget geweest, maar het is nu eenmaal de enige manier om de kosten in de hand te houden. Ik had liever gezien dat ze hun denkkracht in hadden gezet om de concurrentie binnen een budget te laten slagen. Laat de aanbieders concurreren om een deel van het budget.

Anoniem

19 mei 2011

Het invoeren van een systeem van concurreren binnen een budget, uniek in zijn soort, lijkt op de korte termijn slim bekeken, want iedereen zal steeds harder gaan werken voor steeds minder geld. Op de langere termijn, en daar hebben we het in Nederland liever niet over, zullen de gevolgen echter desastreus zijn, want er wordt een sector gecreeerd die intrinsiek zeer onaantrekkelijk is om in te werken. De stijgende kosten van de zorg worden verhaald op de mensen die ervoor gekozen hebben om in deze sector te werken, en dat zal de roeping (ook wel bekend als motivatie) weinig goed doen.

de Boer

24 mei 2011

Ik blijf me verbazen over het feit dat Skipr anoniem reageren toestaat.

Top