ACTUEEL

'WLZ traag bij afhandeling zaak De Bruin'

Het Waterlandziekenhuis (WLZ) handelt de zaak rondom de omstreden rugchirurg De Bruin te traag af. Dat stelt directeur Jacques Loomans van Zorgbelang Noord-Holland.

Maatregelen

Er zijn volgens hem nog steeds te weinig maatregelen genomen om te voorkomen dat iets dergelijks in de toekomst weer gebeurt. Veel van de aanbevelingen worden niet of te traag opgevolgd, stelt Loomans. Directeur Jacques Loomans: “Dit alles wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Maar het duurt allemaal wel erg lang. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat in het complexe krachtenveld van belangen, de belangen van de patiënten nog steeds niet altijd centraal staan.”

Klachten

De directeur van Zorgbelang Noord-Holland beklaagt zich over een aantal zaken die volgens hem maar moeizaam van de grond komen:

  • Er gaat nu pas een vervolgonderzoek van start; hier heeft Zorgbelang Noord-Hollandal vorig jaar september om gevraagd. Dit onderzoek is belangrijk: met de uitkomsten ervan kan voorkomen worden dat er in de toekomst weer iets dergelijks gebeurt. Zorgbelang Noord-Holland vindt dat er ook een vertegenwoordiger van de patiëntenbeweging in die commissie hoort. 
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft, hoewel er 300 gedupeerden zijn met vaak ernstige klachten, geen klacht tegen de orthopeed ingediend bij de tuchtraad. In principe kan deze arts dus weer gewoon aan het werk gaan.
  • Het ziekenhuis heeft nog steeds geen informatiebijeenkomst voor mogelijk gedupeerden georganiseerd.
  • Het ziekenhuis vindt het niet nodig zelf dossieronderzoek te doen om actief gedupeerden op te sporen. Het Waterlandziekenhuis roept patiënten op om zichzelf te melden.
  • Tot nu toe worden veel letselschadeclaims afgewezen. In de claimprocedure wordt er naar individuele dossiers gekeken. De kans bestaat dan dat letsel als complicatie wordt gezien, terwijl als men de dossiers naast elkaar legt, men wel degelijk zou kunnen concluderen dat het onzorgvuldig en dus verwijtbaar handelen betreft. Als alle dossiers naast elkaar gelegd worden komt die indruk duidelijk naar voren.

Steun aan patiënten

Zaken die het Waterlandziekenhuis al wel heeft opgepakt zijn onder meer de oprichting op advies van Zorgbelang Noord-Holland begin maart 2011 van een Steunfonds voor patiënten die mogelijk gedupeerd zijn door orthopedisch chirurg De Bruin. Het fonds is bedoeld om patiënten financieel op weg te helpen bij het eventueel indienen van een claim. Het ziekenhuis heeft verder een projectmanager aangesteld, een nazorgteam geformeerd en werkt aan een herziening van de klachtenprocedure. Ook start binnenkort een onderzoekscommissie om te onderzoeken hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren.

Zorgbelang Noord-Holland

Zorgbelang Noord-Holland staat patiënten bij die gedupeerd zijn voormalig orthopeed De Bruin van het Waterlandziekenhuis.  In totaal zijn er zo’n driehonderd gedupeerden bekend; Zorgbelang Noord-Holland heeft contact met ongeveer honderd van hen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top