ACTUEEL

‘Onderzoek IGZ bereikbaarheid huisartsen deugt niet’

Bijna negen op de tien huisartsen heeft twijfels over de conclusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat een op de vier huisartsenpraktijken een spoedoproep niet beantwoordt binnen de gestelde norm van dertig seconden. Dat blijkt uit een peiling van Huisarts Vandaag.

Vraagtekens

Huisarts Glenn Mitrasing uit Heerhugowaard plaatst vraagtekens bij de opzet en uitvoering van het bereikbaarheidsonderzoek. Zelf zegt hij dat de onderzoekers een nummer hebben gebruikt dat niet van zijn praktijk was. Op grond hiervan trok de inspectie de conclusie dat zijn praktijk bij spoed niet goed bereikbaar is. Volgens Mitrasing bewijst een schaduwonderzoek van het Noord-Hollands Dagblad dat hij wel degelijk binnen de normtijd bereikbaar is. Bijeen collega-huisarts werd de herhaalreceptenlijn in plaats van de spoedlijn gebeld.

Risico's

“Zulke voorbeelden zijn vervelend”, reageert IGZ-woordvoerder Wilbert Ransz. “Maar als je 4500 huisartsenpraktijken belt, zal er altijd wel ergens wat mis gaan.” Ransz onderstreept niettemin dat inspectie er alles aan gedaan heeft om het adressenbestand in de aanloop naar het onderzoek zuiver te krijgen. Bovendien hebben de onderzoekers van bureau Synovate een dubbele check uitgevoerd. Alle praktijken die in de eerste belronde niet voldeden aan de bereikbaarheidsnorm,  zijn nog een tweede keer gebeld.    

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 mei 2011

Ze hebben een dubbele check fout uitgevoerd?

A.R. Moes

20 mei 2011

Wie controleert 'visus' van IGZ?

Voor de zoveelste keer produceert de IGZ een rapport, waarbij grote vraagtekens gezet moeten worden bij de onderzoeksopzet.

Onze praktijk Huisartsenpraktijk Kolderveen is zeer goed bereikbaar.
Dat vinden niet alleen wij zelf maar dit is ook bevestigd door een onafhankelijk onderzoek (ARGO) in 2009.
De gemiddelde opnametijd voor de spoedtelefoon was bij ons 13 seconden.

Naast de normale praktijknummers hebben we zowel twee spoednummers als twee collegiale overlegnummers (voor praktijk en voor de apotheek) beiden met twee lijnen.
Allemaal te vinden in telefoonboeken, praktijkfolders en op onze website.
http://kolderveen.huisarts-plus.nl/pagina/24/telefoonen-faxnummers/

En wat doet de inspectie?
De IGZ belt het enige nummer (ten behoeve van de apotheek) waarvan nota bene duidelijk aangegeven staat dat dit slechts bereikbaar is van 8 tot 10.00 en bombardeert dit tot ons 'spoednummer'.

De IGZ heeft het telefoonummerbestand betrokken van Bohn Stafleu.
Dit bestand is sowieso niet actueel en is bovendien volledig afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de artsen, die in het adressenbestand voorkomen.
Wat is de reden dat IGZ gebruik heeft gemaakt van een onbetrouwbaar bestand van B&S?
Waarom heeft de IGZ niet alle te bellen huisartsen eerst aangeschreven met de vraag of de nummers uit het B&S bestand wel kloppen?
Op deze wijze was er sprake geweest van een gezamenlijk verantwoordelijkheid.
Nu zal de IGZ zich moeten verantwoorden voor het feit dat ze veel te hoog van de toren heeft geblazen.

Hoe serieus moeten we de IGZ nog nemen.

Bijgaand een brief, die mijn collega deze week naar de Volkskrant stuurde.

BEREIKBAARHEID HUISARTSEN SLECHT

Nijeveen, 18 mei 2011

Onlangs ontving ik een schrijven van de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarin stond dat onze praktijk niet beschikte over een spoedlijn of een telefooncentrale met de keuzeoptie “spoed” en dus niet voldeed aan de normen voor adequate telefonische bereikbaarheid.
De conclusie had de Inspectie getrokken uit het feit dat een telefoontje via een willekeurig nummer van onze praktijk, in dit geval het nummer van de apotheek, niet binnen de gestelde termijn werd beantwoord.
Zij dreigde met hel en verdoemenis als wij deze omissie niet binnen 2 maanden zouden herstellen.
Het spoednummer van onze praktijk staat duidelijk vermeld op onze website, in de patiëntenfolder en in het telefoonboek.
Daarop staat ook dat het nummer dat door de Inspectie is gebeld alleen tussen 8.00 uur en 10.00 uur wordt opgenomen, om onze apothekersassistentes in de gelegenheid te stellen de rest van de dag ongestoord hun werk te doen
Als deze gang van zaken exemplarisch is voor het onderzoek van de Inspectie naar de bereikbaarheid en het al of niet aanwezig zijn van een spoedlijn in de huisartsenpraktijken in Nederland moet de uitkomst van voornoemd onderzoek met een forse korrel zout genomen worden.

Piet Speelman, apotheekhoudend huisarts, Nijeveen

Anoniem

23 mei 2011

Als ik met 4500 handelingen één fout maak, staat de inspectie op de stoep met de mededeling dat ik een fout heb gemaakt en dat zij daar zwaar aan tillen. Zelf mag de inspectie zeggen: ach er kan bij ons in 4500 gevallen wel eens iets mis gaan, daar moet u niet zo zwaar aan tillen.

Top