ACTUEEL

Schippers: inpandige privékliniek in ziekenhuis mag

Schippers: inpandige privékliniek in ziekenhuis mag

“Het is toegestaan dat een ziekenhuis en een maatschap besluiten om een privékliniek op te zetten. Op welke manier de individuele afspraken zijn vormgegeven betreffende de vergoeding die de artsen ontvangen voor het werk in de privékliniek is aan de instelling en de maatschap.” Dat schrijft minister Schippers in antwoord op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bestaan van een private kliniek voor plastische chirurgie binnen de muren van ziekenhuis Bernhoven.

Berne kliniek

Ziekenhuis Bernhoven te Veghel heeft een inpandige privékliniek, de Berne kliniek, waarin commerciële cosmetische plastische chirurgie wordt bedreven. Schippers heeft zich door het ziekenhuis laten informeren over de constructie tussen de kliniek en het ziekenhuis: het ziekenhuis sluit contracten af met de betreffende maatschap waarin geregeld is dat de specialisten per verrichting betaald worden en waarin is vastgelegd dat specialisten betalen voor gebruik van de ruimte, de middelen en van het ziekenhuispersoneel. Schippers benadrukt dat deze kliniek alleen onverzekerde zorg levert. Schippers zegt dat het haar bekend is dat ook andere ziekenhuizen onverzekerde zorg leveren, maar het aantal en de omvang is haar niet bekend. “Een onderzoek acht ik niet nodig. Wel vind ik dat de verhoudingen en verantwoordelijkheden duidelijk vast moeten liggen”, aldus Schippers.

Ruimte in ziekenhuis

Op de vraag of Schippers het wenselijk vindt dat een ziekenhuis, gefinancierd uit collectieve middelen, ruimte beschikbaar stelt om cosmetische plastische chirurgie te bedrijven, antwoordt Schippers: “Of een ziekenhuis ruimte beschikbaar stelt voor de werkzaamheden van een privékliniek is aan de instelling zelf”, schrijft Schippers. “Tegen het beschikbaar stellen van ruimtes en personeel heb ik geen bezwaar zolang medisch noodzakelijke zorg tijdig en verantwoord geleverd blijft worden.”

'Bijklussen'

Op de vraag of zij het wenselijk vindt dat artsen van een ziekenhuis in een privékliniek bijklussen, antwoordt Schippers: “De keuze om naast het werk in het ziekenhuis ook in een privékliniek te werken is een gezamenlijk besluit van de arts en de instelling waar deze werkzaam is. Het honorarium van medisch specialisten ligt, ook in vergelijking met andere landen, op een aanvaardbaar niveau.” Schippers is voornemens om per 2012 een beheersmodel in te voeren voor de vrijgevestigd medisch specialisten. De beschikbare middelen binnen het budgettair kader zorg voor de medisch specialisten zijn de afgelopen jaren toegenomen met de beschikbare groeiruimte.

Samenwerking

Ook zegt Schippers desgevraagd op de hoogte te zijn van de samenwerking tussen het Academisch Medisch Centrum (AMC) en oogziekenhuis Zonnestraal in een oogkliniek in de vorm van een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Volgens Schippers is de raad van bestuur van het AMC zich ervan bewust dat dit een meldingsplichtige samenwerking is. De raad van bestuur heeft volgens haar aangegeven dat zij deze samenwerking aan de NMa zullen voorleggen. “Het feit dat het hier om een academisch ziekenhuis gaat speelt geen rol in een beoordeling over deze samenwerking door de NMa”, aldus Schippers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top