ACTUEEL

Achmea bundelt zorgactiviteiten in één divisie

Verzekeraar Achmea heeft alle zorgactiviteiten gebundeld in de nieuwe divisie Zorg & Gezondheid. De bundeling is volgens de verzekeraar een logische voortzetting van de fusie tussen Agis Zorgverzekeringen en Eureko/Achmea in 2008.

Ambitie

Door de fusie ontstonden twee divisies op het gebied van zorg: de divisie Zorg en de divisie Agis Zorgverzekeringen. Aanvankelijk zou Agis vijf jaar zelfstandig blijven, maar de verzekeraar vindt dat de ambitie van betaalbare, houdbare en kwalitatief goede zorg beter gerealiseerd kan worden binnen één divisie.

Directie

Roelof Konterman is door de raad van bestuur van Achmea benoemd tot voorzitter divisie Zorg & Gezondheid. Marjolein Verstappen is benoemd tot directeur Zorginkoop en is tevens vice-voorzitter van de divisie. De divisie Zorg & Gezondheid telt naast Agis acht merken, die samen goed zijn voor  4,8 miljoen verzekerden. Daarmee is Achmea de grootste zorgverzekeraar in Nederland.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gussinklo, te

30 mei 2011

Achmea Zorg & Gezondheid.
Het is duidelijk wat de stellingname van Diana Monissen waard is (In kersverse magazine Arts en Auto) over de autonomie van De Friesland.

http://www.dutchbuttonworks.com/2011/05/achmea-de-friesland

Rob Adolfsen

30 mei 2011

@tegussinklo,
Even voor alle helderheid. Het is niet Achmea geweest die het proces versneld heeft. Daar ben ik, volstrekt autonoom, als bestuurder van Agis, samen met mijn collega Marjolein Verstappen, verantwoordelijk voor geweest. Op geen enkele wijze heeft Achmea druk uitgeoefend. Argumentatie is vrij eenvoudig. Extern wilden veel grote zorgaanbieders en zorgkoepels het onderscheid niet echt meer wil zien, én, intern zochten medewerkers meer en meer de samenwerking. Extern kon men niet meer begrijpen waarom het Agis inkoopbeleid nog niet overgenomen werd en intern wilde men gaan voor de verbeteringen voor klanten en zorgverleners. Kijk, dan moet je als bestuurder niet meer aan je autonome positie, - het pluche waarvan wij vaak beticht worden -, willen vasthouden. Dus heb ik vervolgens, volstrekt op eigen initiatief, ook besloten om mijn bestuurdersstoel op te geven en Achmea te verlaten. Geen druk van Achmea als aandeelhouder, geen druk van de raad van commissarissen. De integratie van beide bedrijven moet nog starten. Dat duur nog zeker 1,5 jaar. Tel daar de 3,5 jaar bestuurlijke autonomie bij op en je hebt de vijf jaar bij elkaar.
Door het opgeven van mijn rol binnen Agis en Achmea heb ik wel mijn handen vrij om verder na te denken over wat nog beter kan, wat nog meer mogelijk is. De ontwikkelingen hiervoor zijn te volgen op www.zorgaspect.nl

Jan Taco te Gussinklo

3 juni 2011

Beste Rob,

Dank voor je reactie (en nog een uitvoeriger commentaar op mijn website naar aanleiding van de kersverse voorlopige uitspraak van de NMa). Het geeft beslist meer helderheid over wat 'autonomie' behelst in de casus 'AGIS" , althans voor de directie.
De samenwerking tussen medewerkers is overigens minder spontaan tot stand gekomen dan je nu suggereert. Maar het moet gezegd worden dat hier geen sprake kan zijn van inlijven, alleen al vanwege de schaalgrootte van de fusiepartners en de levensgrote cultuurverschillen.

Ik denk dat De Friesland veel minder in de melk te brokkelen zal hebben. Maar dat zal de toekomst leren.
Het blijft opmerkelijk stil tot nu toe?!

Anoniem

8 augustus 2011

absolute

Top