ACTUEEL

‘Regeldruk staat zorgverlening in de weg’

‘Regeldruk staat zorgverlening in de weg’

Zorgverleners besteden zoveel tijd aan administratieve verantwoording dat het verlenen van zorg niet zelden onder druk komt te staan. Ook chronisch zieken moeten aan veel, vaak onnodige regels en administratieve verplichtingen alvorens ze zorg krijgen. Dit stelt het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) in uit het rapport “Chronisch geregel(d)”.

Georganiseerd wantrouwen

Actal laakt het “georganiseerde wantrouwen”, dat een woud van regels en procedures in het leven heeft geroepen waaraan professionals, verwijzers, indicatiestellers, controleurs en patiënten moeten voldoen.  Volgens Actal komt “er meer tijd voor zorg en meer handen aan het bed beschikbaar komen als regelgeving en werkwijzen meer van vertrouwen uitgaan”'. “De door ons onderzochte vertrouwensbenadering biedt perspectief op een zeer forse vermindering van de regeldruk voor patiënt en zorgverlener”, aldus Actal-voorzitter Steven van Eijck.”Er komt hierdoor meer tijd beschikbaar voor het verlenen van zorg.”

Pgb

De instantie adviseert de verantwoordingsplicht voor het persoonsgebonden budget (pgb) te beperken of af te schaffen voor budgethouders die al hebben bewezen verantwoord met het geld om te gaan. “Zo'n verantwoordingsplicht is er ook niet voor de kinderbijslag en de studiefinanciering”, reageert Van Eijck in de Volkskrant. “Wie het pgb aan andere zaken uitgeeft dan zorg, zal zelf behoorlijk op de blaren moeten zitten als het geld op is.” Als het Actal-voorstel wordt overgenomen, hoeven de pgb-houders voortaan niet meer alle bonnetjes en rekeningen van hun helpers ter controle op te sturen naar het zorgkantoor.

Minutenregistratie

Andere voorstellen van Actal voor 75-plussers met chronische aandoeningen en de minutenregistratie voor zorgverleners. “Veel mensen, ook de overheid, vluchten in de regelreflex: ze zien meer regels als oplossing voor de problemen”, aldus Van Eijck. “Vaak kijken instellingen en ministeries van buitenaf naar regeldruk, elk vanuit hun visie. Maar een chronisch patiënt is niet op te knippen in stukjes. Het gaat om de uitkomst, niet om het aantal minuten per patiënt.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

30 mei 2011

is dit dan nieuws???

Hurts

30 mei 2011

Kritiek op de toegenomen administratieve lasten in de zorg is begrijpelijk, maar is die ook terecht? In andere sectoren gaat aandacht voor de klant ook samen met administratie. In elk restaurant wordt voor elke tafel ook elke keer opnieuw bijgehouden wat er wordt geconsumeerd. Zowel om een correcte (en gespecificeerde) rekening te kunnen maken, om de bedrijfsvoering scherp te houden, als om periodiek trends in de consumptie te kunnen signaleren. Anders overleeft het restaurant niet. Maar er worden ook standaarden gehanteerd die het administreren efficient maken. Geen enkele ober houdt van elk kopje koffie bij hoelang zhij over het serveren doet. Daar is een ervaringsnorm van gemaakt, versleuteld in de prijs van het kopje koffie. Maar hoeveel kopjes aan wie worden geserveerd is wel 'handig om te weten'. En er zijn handheld computers die het invoeren vergemakkelijken (en die automatisch bijhouden wat op welk moment van welke dag wordt besteld). Het zou de zorg vooruithelpen als administratie meer wordt opgevat als instrument voor goede bekostiging, efficiente bedrijfsvoering en gebruiksinzicht. Niet eens zozeer voor de regelgevers, maar ook voor de organisatie en de zorgverleners zelf. Focus de aandacht vervolgens op de vraag hoe je zo efficient mogelijk kunt administreren.

Wagensveld

30 mei 2011

Mee eens, met bovenstaande reactie van Hurts. Enig wantrouwen ten aanzien van gebruik van bijvoorbeeld het PGB lijkt wel terecht, gezien de recente berichten over misbruik. Regelgeving en Controle blijft dus noodzakelijk. Niet als doel, maar als middel om sturing uit te kunnen oefenen en misbruik te signaleren.

Hekelaar

30 mei 2011

Ik heb bij het lezen van dit artikel een déja vu-ervaring.
In de jaren 90 van de vorige eeuw sprak prof. Pauline Meurs al over het gelegitimeerd wantrouwen.
hier was toen nog "de overheid" bedoeld en dat wantrouwen is nu verplaatst naar overheid én verzekeraars.
Het vertrouwen in de kundigheid van management en zorgverleners is, ondanks de enorme kwaliteitsslag die daar is gemaakt, nog niet toegenomen.
Ik heb de regeldruk als bestuurder gedurende lange jaren ervaren en gemerkt .
De enigen die er wel bij voeren waren de accountants en de boekhouders.
De cliënten niet.
Geen tijd voor aandacht: het belangrijkste element van goede zorg.
Zucht...

Top