ACTUEEL

PvdA wil AWBZ-zorg naar gemeente overhevelen

De PvdA wil dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle zorg en ondersteuning die aan huis wordt geleverd. Deze langdurige zorg wordt nu nog via de verplichte volksverzekering AWBZ geleverd. Maar de grootste oppositiepartij wil dat alleen de intensieve 24-uurszorg in instellingen in de AWBZ blijft en uiteindelijk in de Zorgverzekeringswet komt.

Zorg dichter bij huis

Dat heeft de PvdA dinsdag bekendgemaakt. PvdA-Tweede Kamerlid Agnes Wolbert wil met de overheveling naar gemeenten de zorg dichter bij huis plaatsen zodat maatwerk beter en eenvoudiger te realiseren is. Op die manier komt er ook een einde aan de verschillende loketten van de organisaties en de drie financieringsstromen waar mensen nu mee te maken krijgen als ze thuiszorg of andere langdurige zorg of steun nodig hebben, stelt ze. Met haar plannen gaat ze verder dan het kabinet, dat alleen de begeleiding en de dagopvang wil overbrengen naar de gemeenten.

Wmo

Wat Wolbert betreft kan driekwart van de huidige AWBZ-zorg onder regie van de gemeenten komen, waar het onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan vallen. Een van de gevolgen daarvan is dat het wettelijke recht dat mensen hebben op AWBZ-zorg vervalt als deze zorg in de WMO komt. Daarom moet wettelijk worden vastgelegd wat gemeenten hun inwoners moeten aanbieden maar moet elke gemeente zelf afspraken maken over de manier waarop ze daar invulling aan geven, stelt Wolbert.

Geen marktwerking

De PvdA wil geen marktwerking. Gemeenten moeten de zorg kunnen contracteren zonder die te hoeven aanbesteden. Er moet juist meer samenhang en samenwerking komen in de zorgketen, aldus de PvdA. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Trossel

31 mei 2011

Onzalige gedachten! Geldt overigens ook voor het overhevelen van de begeleiding en dagopvang. Uiteindelijk zullen degene die zorgbehoefend zijn de dupe worden. De gemeente kan namelijk door middel van de aanbesteding besluiten waar de burger zijn zorg kan halen en wie deze gaat leveren. De keuzevrijheid van het individu zal ernstig worden beperkt. Daarnaast kan de gemeente bepalen dat er minder geld aan deze zorg mag worden besteed (ten gunste van bijvoorbeeld het openbare groen, of de straatverlichting), dus zal de kwaliteit hier onder leiden. Voorts zal de centrale overheid deze overheveling gaan gebruiken als bezuinigingsmaatregel en al op voorhand een bedrag in mindering brengen (net zoals bij alle overhevelingen het geval is). Tenslotte zal de zorgaanbieder te maken krijgen met een veelheid aan verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden (iedere gemeente zal net weer iets anders eisen) en zullen de administratieve lasten toenemen.
Wanneer stoppen de heren en dames politici in Den Haag nu eens eindelijk met hun onzinnige regeldrang (is daar begeleiding en behandeling op te zetten) en maken ze eens echt werk van het terugdringen van de bureaucratie? Want dat zal uiteindelijk echt leiden tot een besparing op de AWBZ uitgaven en niet al deze onzin die uiteindelijk alleen maar leidt tot uitholling van de zorg. Uiteindelijk zijn de mensen die hulp nodig hebben hier de dupe van!

Roos

1 juni 2011

Helamaal met Trossel eens, dom.
De WMO is een gedrocht dat er nooit had moeten komen.
In mijn gemeente erkent men psychische problemen niet.
Ambtenaar:
"De WMO is er voor echte gehandicapten, bv als u niet kan traplopen, dan krijgt u een traplift!!!!!!!!"
Dat kreeg ik te horen toe ik voor een woningaanpassing voor HULP naar de WMO ging voor mijn man met Autisme.

Recht op hulp verdwijt en de gemeente mag bepalen hoe deze de compensatie regeld.
Moet er echt niet aan denken, ze hebben de expertise hier totaal niet!
Die zetten mijn man op het bejaardehuis neer als activiteit te knutselen of volksdansen............
Wat ze voor mijn kinderen gaan verzinnen zal mij een raadsel zijn. Wel weet ik al dat alle competente hulp die hier in huis aanwezig is zal verdwijnen.
Een goed bedoeldende vrijwilliger is hier al eens weggelopen terwijl ze al heel lang gehandicapten hielp. Dit is hier namelijk verdomt zwaar, daar moet je voor geleerd hebben en in een prikkelarme omgeving hulp bieden. Wij zouden dan ook heel graag ergens buitenaf, zonder herrie, prikkelarm willen wonen zodat ze eindelijk tot rust komen. Als ik het kon betalen waren wij deze drukke, volgepropte nieuwbouw woonwijk allang ontvlucht.
Hebben wij eindelijk ons leven een beetje op de rit, verliezen wij onze ZELFSTANDIGHEID en worden wij overgeeverd aan de willekeur van een gemeente. Bahhhhhhhhhhhh............... Via PGB heb ik relatief goede en betaalbare zorgverleensters thuis. Daar waar nodig word hulp als maat werk geboden. Passend bij de hulpvraag, met RESPECT.
Mijn gemeente gaat ons niet helpen, en ik ben zo vreselijk bang.....Kan zelf de hulp niet betalen. Eigen regie word op deze manier alleen mogelijk voor de RIJKEN.....En daarmee het geluksgevoel. Hoe dom kan men zijn? Hebben deze beleidsmakers dan echt ooit geleerd? Toon eens wat meer respect naar de burgers toe. Jullie zij ooit eens maanden jullie oor te luister gaan leggen in het Land? Nog niet zo heel lang geleden. Heeft er iemand geluisterd?

van Dijk

5 juni 2011

dom, heel dom !!

De gemeente heeft totaal geen expertise. Ze hebben hun administratie niet op orde. Hebben contracten afgesloten met de slechtste leveranciers (en de client maar klagen en krijgt geen gehoor), halsstarigheid (tot het niet schuwen van rechtszaken) etc.

Een walgelijk gedrocht, die WMO, ontstaan uit de WVG ! Per gemeente heerst een totale ongelijkheid. In gemeente A krijg je een voorziening fluitend en in gemeente Z krijg je dezelfde voorziening niet.

Als dit ook gaat gebeuren met de AWBZ-zorg, nou dan bestel ik alvast een plekje onder de madeliefjes !

Top