ACTUEEL

'Noord-Holland negeerde onderzoek jeugdzorg'

De provincie Noord-Holland heeft in 2010 aanbevelingen uit een onderzoek over de wachtlijsten in de jeugdzorg nauwelijks opgepakt. Dat heeft de Randstedelijke Rekenkamer dinsdag gemeld.

Wachtlijsten

De Rekenkamer gaf begin vorig jaar een rapport uit over de wachtlijsten in de jeugdzorg in de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Volgens de Randstedelijke Rekenkamer heeft Noord-Holland daarna vooral geld gestoken in informatie die voor een deel al beschikbaar was.

Privacy gegevens

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten in maart vorig jaar 1,6 miljoen euro uit te trekken voor de ontwikkeling van een informatiesysteem voor de jeugdzorg. Daarvoor werd een extern bureau ingeschakeld, waaraan jeugdzorginstellingen gevoelige informatie gaven. Volgens de Randstedelijke Rekenkamer was dit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Reactie

GS van Noord-Holland hebben aangegeven dat zij de aanbevelingen uit het eerdere rapport serieus nemen en alsnog zullen uitvoeren. De Noord-Hollandse gedeputeerde voor jeugdzorg Elvira Sweet zegt in een reactie dat de kritiek van de Rekenkamer terecht is. "We hebben ervan geleerd. De kwaliteit van de jeugdzorg mag niet in gevaar komen. Dat is gelukkig ook nog niet gebeurd en dat mag ook niet gebeuren. De Rekenkamer vindt onze managementinformatie niet doeltreffend en niet betrouwbaar" (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top