ACTUEEL

Leiderschap is sleutel tot kwaliteit

Bestuurlijke betrokkenheid is de sleutel tot kwaliteitsverbetering in ziekenhuizen. Dit concluderen onderzoekers van het NIVEL, de Universiteit Twente en EMGO Instituut in het wetenschappelijke tijdschrift Health Policy.Een raad van bestuur van een ziekenhuis die uitstraalt dat kwaliteit belangrijk is, krijgt volgens de onderzoekers de medisch specialisten mee. De bestuurlijke betrokkenheid leidt er toe dat specialisten zich meer inspannen voor kwaliteitsverbetering.  “Het omgekeerde is ook het geval”, stelt Cordula Wagner, programmaleider Kwaliteit en organisatie bij het NIVEL. “Als een directie onduidelijk is over het belang van kwaliteitsverbetering en dat is voor collega’s ook onduidelijk, dan werkt een arts minder vaak mee aan verbetertrajecten.” De laatste jaren zijn in de ziekenhuizen tal van verbetertrajecten in gang gezet, niet alleen om de kwaliteit te verbeteren maar ook om procedures en de veiligheid te bewaken. Goed leiderschap van de raad van bestuur blijkt voor het welslagen van dit soort trajecten van doorslaggevend belang.

Inspireren tot kwaliteitsverbetering

“Dit verwacht je natuurlijk wel”, zegt Wagner. “Maar we kunnen nu ook aantonen hoe belangrijk leiderschap is. De ene raad van bestuur blijkt daar veel beter in dan de andere. Dat zien we terug in het aantal artsen dat deelneemt in de verbetertrajecten. Kennelijk weet een raad van bestuur met goed leiderschap medisch specialisten te inspireren tot kwaliteitsverbetering. Leiderschap doet ertoe.”
De onderzoekers stuurden vragenlijsten naar medisch specialisten in acht Sneller Beter ziekenhuizen. De specialisten werd gevraagd naar hun opvattingen over het leiderschap van de raad van bestuur in het ziekenhuis, en gevraagd aan hoeveel verbetertrajecten ze deelnamen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top