ACTUEEL

Per Saldo: PGB-maatregel kost 650 miljoen euro

De afschaffing van het persoonsgebonden budget (PGB) in de AWBZ levert geen bezuiniging op, maar betekent een kostenverhoging van ruim 650 miljoen. Dit becijfert de vereniging van budgethouders Per Saldo.

Onbehoorlijk bestuur

Per Saldo reageert hiermee op plannen van het kabinet, die via de media naar buiten zijn gekomen. Volgens Per Saldo is de drastische inperking van het pgb, die nu in de maak is, een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Per Saldo wijst in dit verband op de toezegging van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten om het pgb wettelijk te verankeren.

Meerkosten


Daarbij bewijst een rekenexercitie volgens Per Saldo dat een dergelijke maatregel uiteindelijk de kosten van de AWBZ juist opdrijft. Dit komt volgens de vereniging van budgethouders vooral door de meerkosten van zorg in natura. Volgens Per Saldo liggen die met jaarlijks gemiddeld 16.500 euro per persoon ruim 4500 euro hoger dan wanneer zorgvragers zelf inkopen met een pgb. Naar verwachting zal 8 procent van de budgethouders afzien van AWBZ zorg wanneer het pgb verdwijnt.

Inkoopvoordeel

Deze macrobesparing van zo´n 155 miljoen euro weegt echter niet op tegen de meerkosten van 537 miljoen euro bij omzetting naar zorg in natura. Bovendien verdwijnt volgens het inkoopvoordeel van het pgb. Volgens Per Saldo wordt zo´n 15 procent van het pgb budget door scherp inkopen niet uitgegeven om vervolgens terug te vloeien naar de AWBZ. Alles bij elkaar komt Per Saldo tot een kostenverhoging van 650 miljoen euro.

Conservatieve berekening

`Bij deze berekening is slechts in beperkte mate rekening gehouden met toeslagen voor gespecialiseerde vormen van zorg´, aldus Per Saldo. ´Dit is dus een uiterst conservatieve berekening.´ Per Saldo wijst ook op andere kostenverhogende aspecten, zoals de lagere eigen bijdrage bij zorg in natura en het feit dat een aanzienlijk aantal budgethouders bij zorg in natura niet meer in staat zullen zijn hun baan aan te houden.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 juni 2011

Per Saldo, Per Saldo, Per Saldo toch. Dit wordt niets. De overheid beperkt de capaciteit (het aantal bedden) en de kosten van zorg in natura gaan helemaal niet omhoog. Er ontstaat wel een wachtlijst die leid tot strengere indicatiestelling en daarmee is het afgelopen.

Betrek hier nou een (zorg)economisch adviesbureau bij, voordat jullie jezelf weer belachelijk maken, en ministers hinderlijk moeten gaan volgen om met hen in contact te komen. Het beleid van het kabinet is een schande, maar ik ben vooral verrast door de amateuristische weerstand die Per Saldo biedt.

Nog een tip: het plan komt waarschijnlijk uit de hoed van de PVV. Laat de PVV zien dat ze hun achterban raken met dit beleid. Ja, dat is lastig want dan moet je de PVV-ers zoeken in de Per Saldo achterban waarvan je hoopte dat je die niet had. Nu zijn het juist deze leden die jullie de beste kans geven om hier levend uit te komen. Ga op zoek naar die leden, presenteer ze met trots aan de media en laat zien hoe juist zij benadeeld worden door deze maatregel. Niet zeuren, doen!


M. de Jong

7 juni 2011

Inderdaad, ieder mens die verder kijkt dan de korte termijn (de besparing) zal snappen dat de consequenties zullen leiden tot hogere kosten elders. Er zullen nl. meer mensen in instellingen moeten worden opgenomen, hetgeen ALTIJD meer kost dan thuis wonen met hulp. Bovendien zijn er nu al wachtlijsten dus kunnen al die mensen daar niet terecht, en is ook niet alle benodigde zorg/expertise aanwezig.

Of onze pleegdochter bijv., voor wie de zorgboerderij haar enige optie is om leeftijdgenoten te ontmoeten omdat ze nooit zelfstandig door het leven zal kunnen gaan. De 2 opties voor haar zijn OF thuis op de bank verpieteren, of loslaten in het 'normale' leven en binnen een half jaar ontsporen en uithuis geplaatst moeten worden. En dus ook weer terug in een instelling/kindertehuis waar dat 3000 euro PER MAAND (ja u leest het goed) kost....(om van de persoonlijke ellende nog maar niet eens te spreken). Dan heb ik het nog niet eens over alle mensen werkzaam op de zorgboerderijen die straks in de rij moeten staan voor een uitkering.
Misbruik is er ook bij bijstand, die gaan we dan toch ook niet maar geheel afschaffen?

Sterk staaltje korte termijn denken dus, met een groot gebrek aan visie en totaal overzicht.

Anoniem

24 juni 2011

hoe kan een organisatie als pewr saldo zich zelf serieus nemen,alsze zeggen dat er minder dan 1 procent wordt gefraudeert. complete onzin.de manier waarop er fraude wordt gepleegt gaat namelijk als volgt. men geeft netjes de begeleidings uren op,gemiddeld zo'n 50 euro per uur.maar gaat van dit geld iets anders doen.weekendje center parcs,uit eten,pretpark enz.dus niet te controleren.maar omdat het niet te controleren valt,wil nog niet zeggen dat het er niet is.
dus per saldo,eerst je huiswerk doen,dan pas dingen roepen.

broekaart

11 februari 2012

Per saldo is een van de weinigen waar zieken terecht kunnen .
Ze hebben veel kennis van zaken.
Dat heb ik zelf onder vonden.
Ze staan ons bij met raad en daad.
Afblijven van mensen die het voor zieken opnemen.
Veel gemeentes maken er een rotzooi van en per saldo schiet te hulp.
Velen krijgen niet waar ze recht op hebben,per saldo maakt er werk van

broekaart

11 februari 2012

Fraude ,dat is onzin want er zijn genoeg gemeentes die zieken onder betalen 11,43 per uur voor de hulp geen 50euro .Tarief 11,43 per uur is belachelijk
Geen verzekering hulp geen reiskosten hulp.
Scoot mobiel tweedehands waar een ander zijn afdruk van lichaam in staat.
OOk zijn er gemeentes die steek proef gewijs de pgb controleren ,dat werkt fraude in de hand.
En dan huizen bouwen van pgb geld ,ja dat doet de gemeente ook.
Maar ze mogen veel zelf bepalen maar er zijn ook richtlijnen,dat vergeten er velen.Geeft de gemeente ook het overige geld trug????????????????

Top