ACTUEEL

NMa geeft fiat aan fusie De Friesland en Achmea

NMa geeft fiat aan fusie De Friesland en Achmea

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen bezwaren tegen de geplande fusie tussen De Friesland Zorgverzekeraar en Achmea. Met de vergunning in de hand willen beide zorgverzekeraars snel tot zaken komen.

Dominante positie

Critici hebben ondermeer gewezen op het feit dat De Friesland binnen de provincie een dominante positie bekleedt, die door het samengaan met de grootste zorgverzekeraar in Nederland alleen maar sterker wordt. De Friesland Zorgverzekeraar heeft ruim een half miljoen verzekerden, van wie ongeveer 400 duizend binnen Friesland. Dit komt neer op een marktaandeel van 65 procent. De omzet bedraagt ongeveer 1,2 miljard en er werken ruim 600 mensen. Verder voert De Friesland voor de provincie Friesland de AWBZ uit, waarmee ook nog eens een jaarlijks bedrag van ongeveer 1 miljard is gemoeid

Concurrentiedruk

Na onderzoek concludeert de NMa dat de fusiecombinatie weliswaar een sterke positie krijgt op de zorginkoopmarkt in Friesland. maar dat er voldoende concurrentiedruk is van andere is van andere zorgverzekeraars. Verzekerden in de provincie Friesland hoeven volgens NMa-voorzitter Henk Don niet te vrezen voor een verslechtering van de kwaliteit van het zorgaanbod of van de polisvoorwaarden. “Als patiënten of verzekerden ontevreden zijn over het zorgaanbod of polisvoorwaarden kunnen zij vrij eenvoudig overstappen naar een concurrerende zorgverzekeraar”, aldus Don. “Door het risico klanten kwijt te raken aan concurrenten, zal de nieuwe combinatie wel drie keer nadenken voordat zij de kwaliteit van het zorgaanbod of van de polisvoorwaarden laat verslechteren.” De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deelt de zienswijze van de NMa. Bij het fusietraject houdt De Friesland binnen Achmea voor vijf jaar een grote mate van autonomie.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 juni 2011

"Bij het fusietraject houdt De Friesland binnen Achmea voor vijf jaar een grote mate van autonomie." Waar hebben we dat eerder gehoord? Inmiddels is Agis gewoon een onderdeel van Achmea en zijn alle projecten die iets met kwaliteit van zorg te maken hadden of wegbezuinigd of staan ze op de nominatie om te worden wegbezuinigd.

Vanaf nu zullen de medewerkers van De Friesland moeten wennen aan de term 'resultaatgericht', Achmea-taal voor kwaliteit doet er niet toe, euro's wel. Niet dat Achmea het financieel beter doet dan verzekeraars die wel met kwaliteit van zorg bezig zijn.

Anoniem

1 juni 2011

Zorgaanbieders in Friesland zullen er aan moeten wennen dat er naar hen niet meer geluisterd wordt. Sommigen zullen denken dat ze te klein zijn voor het grote Achmea, maar ik weet dat ook grote zorgaanbieders geen luisterend oor vinden bij Achmea. Zorg boeit Achmea niet zo.

DGo

2 juni 2011

Wanneer de heer Don goed de kritieken leest vanuit het zorgveld op deze fusie zou hij tot de conclusie moeten komen dat de beweeglijkheid van verzekerden niet zo werkt als hij zegt. Ik heb toch het gevoel dat de heer Don de 'gezondheidsmarkt' niet goed begrijpt.

Een gezamenlijke aanwezigheid van ca. 85% lijkt mij erg groot. Wanneer er dan nog niet van een te groot marktaandeel kan worden gesproken is mij een raadsel. Er zit wellicht andere druk achter om een dergelijke fusie toch door te laten gaan.
Maat zoals ooit Jaap van den Heuvel, ziekenhuisbestuurder in Delft, in zijn blog schreef: goed dat de fusies zo doorzetten bij zorgverzekeraars. Nu hebben we nog 4 grote partijen. Nog even doorzetten dan hebben we weer 1 grote nationale verzekering en kunnen we de premie weer gaan innen door de fiscus. En vervolgens iedere maand 1/12e deel van het jaarbudget laten overmaken aan de zorgaanbieders. Dat scheelt veel kosten en tijd.
Jaap bedacht daarop ook een kritische vraag/opmerking. De fiscus heeft toch geen verstand van zorg? Daarop was zijn reactie dat dat juist was maar dat de zorg er daardoor niet zo erg veel op achteruit zou gaan.

DGo

2 juni 2011

Op bovenstaande tekst kreeg ik via andere weg de opmerking dat ik, wanneer ik Jaap van de Heuvel citeer, dat wel juist moet doen. Ik laat blijkbaar teveel ruimte tot eigen interpretatie.

Dan nog het volgende.

Jaap schreef volgens mij destijds dat. wanneer de fiscus de premies zou gaan innen, er een probleem ontstond omdat de fiscus geen verstand had van zorg. Maar dat maakte niets uit want de zorgverzekeraars hadden daar ook geen verstand van.

Ik ben het daar grondig mee eens en dat speelt zeker in Friesland. Dat gecombineerd met de know how van Achmea (zie de anonieme eerdere reacties, blijkbaar ervaringsdeskundigen) zouden de Friezen niet moeten dralen en in november massaal over moeten gaan naar b.v. Unive.

Jansen2

2 juni 2011

MinFin en VWS lijken te kiezen voor het Concessie Model in de zorg om de kosten te beheersen.

Fusie Achmea/Agis/De Friesland is goedgekeurd met een drogredenering. Het gaat de NZa/NMA/VWS om de langere termijn: introductie van concessie handel in de zorg zoals bij het openbaar vervoer.

Op farmaactueel is nu een webcast te zien met o.a. inbreng van de NZa, Theo Langejan, 45 minuten, en Achmea zorginkoper de Braal, her en der in de discussies.

Verplichte kost voor alle zorgverleners.

De inbreng van beide heren belooft niets goeds voor de burgers in dit land: prijs is bepalend en die moet omlaag.
Bij geschillen moet je na invoering van de vrije prijzen niet zijn bij de NZa/CBb. Bestuursrecht is niet van kracht bij vrije prijzen. Allemaal privaatrecht geworden.

Met handhaving van het BKZ, WMG en Zvw en afschaffing van ex poste vereveningen zijn kleine verzekeraars gedoemd van de "markt' van zorgverzekeraars te verdwijnen. Zorg en Zekerheid, Salland en ONVZ zijn de volgende.

Met deze argumentatie van NZa en NMa kan Achmea ook Z en Z overnemen: HH index doet niet langer terzake bij NZa en NMa. Het gaat om de langere termijn.

CZ, Menzis, Uvit en Achmea (Agis+De Friesland).

Voorzienbaar is overigens dat ook Menzis van de markt zal verdwijnen: met 2 miljoen verzekerden te klein om risico's na afschaffing ex poste vereveningen op te vangen. Menzis is nu al de hardst uitknijpende verzekeraar van het land.

Zorgstelsel wordt in de ogen van VWS/NZa/NMa een succes als de selectieve contractering door verzekeraars lukt. Dat is nu duidelijk geworden uit de woorden van E Schippers in het laatste AO van 25 mei.

Als dat niet lukt is het als trekken aan een dood paard. Om een dood paard tot leven te wekken zijn dan ook paardenmiddelen noodzakelijk om met W Bos, KPMG, te spreken.

Selectief contracteren kan alleen bij een ongelijk speelveld met monopolie posities voor de verzekeraar. Anders blijven er nog "teveel" zorgaanbieders bestaan. En de overheid zoekt het nu in sanering onder zorgaanbieders. Met de introductie van "vrije" prijzen is dan ook sprake van een koude sanering.

Kan iemand de NZa/NMa inlichten hoe vaak je selectief kan contracteren in een monopolie gebied. Degenen die geen contract krijgen kunnen immers de deuren sluiten.
En de verzekeraars bieden altijd redelijke en billijke contracten aan volgens de NZa. Als je weigert krijg je AMM aan je broek. Omgekeerd heeft de verzekeraar geen contracteerplicht. Een spel van nieten dus.

Of gaan we over op de wijze van contractering zoals bij het openbaar vervoer: Concessie handel? Iedere zorgaanbieder kan bieden op een concessie gebied en de boedel overnemen van de verliezende partij, met wellicht de plicht om de boel op te fleuren. Bij het busvervoer worden de bussen overgenomen en/of vervangen en het personeel kan mee mits tegen gewijzigde arbeidsvoorwaarden. Minder buslijnen is altijd het gevolg en langere wachttijden voor de reizigers. En de prijs van het kaartje wordt niet lager. Dat is inmiddels bij het openbaar vervoer duidelijk geworden.

Gezien het lopende onderzoek door VWS/NZa naar de wacht en reisbereidheid van de patiënten in dit land lijken de verzekeraars en overheden toch te kiezen voor het concessie model.

Zie op de webcast van farmaactueel de bijdrage door de expert van Adstrat ter bevestiging van dit lange termijn beleid van NZa/NMa/VWS/Minfin/ZN. Men wil regionale macro bekostiging van populatie ziekte.

Hoe: gelaagd ondernemerschap in "luchtvaartmodel".

Het Concessie Model. En de NZa verdeelt de slots.

The Health Stigg

3 juni 2011

ad Janssen 2

Ja er is / komt teveel machtconcentratie
maar als de paralel met de luchtvaart opgaat dan moeten we ook hopen op easyjets en ryan airs die met efficiente organisaties en ict de massa en dure airlines succesvol aanvallen

leven de vrije keus in de Zorg

The Health Stigg

Anoniem

3 juni 2011

de NMa is niet onpartijdig. Zij wordt selectief ingezet met als enig doel kostenbeheersing in de zorg.
Wat mij betreft mogen alle zorgverzekeraars fuseren tot 1 zorgverzekeraar. Dan ze we terug bij af , voeren we het staatsziekenfonds weer in en is het bewezen dat gereguleerde marktwerking niet alleen een oerstom woord is maar ook gewoon niet de oplossing is voor de zorg.

Medilex

3 juni 2011

Mededingingsrecht in de zorg roept - terecht - nog heel veel vragen op. Specialisatie en samenwerking staan op gespannen voet met de mededingingsregels van de NMa. Op 30 juni aanstaande vertellen de topadvocaten op het gebied van mededingingsrecht u alles over dit thema op de bijeenkomst "Leren Concurreren" van Medilex. Tot dan!

Rob Adolfsen

3 juni 2011

Reacties op zaken die op zichzelf niet omkeerbaar zijn, is naar mijn bescheiden mening weggegooide energie. Natuurlijk mogen (en moeten) mensen hun mening geven. Anders ontstaan er geen nieuwe mogelijkheden. Maar dat moet een reactie niet alleen uit de mening bestaan. Het is goed als daar dan ook oplossingen of oplossingsrichtingen aangekoppeld worden om te voorkomen dat de beschreven en beleefde negatieve spiraal door blijft gaan. Stemmen met de voeten door over te stappen naar een alternatief is de mooiste reactie die er bestaat in een democratische samenleving. En als zo’n alternatief nog niet bestaat; dan maken we er toch eentje. Eentje die wel aansluit bij de verwachtingen. Eentje die wel de onnodige kosten beperkt, door onnodig en onjuist zorggebruik te voorkomen. Eentje die de noodzakelijke kosten niet laat belemmeren door opgelegde regels en budgetten. Eentje waarin nog wel het solidaire adagium geldt dat wij er met zijn allen ons best voor doen. Kijk; en met zo’n eentje ben ik onder de noemer van zorgaspect (www.zorgaspect.nl) bezig. Laten we daar dan de energie insteken en de ruimte voor zoeken.

Jansen2

4 juni 2011

Op www.farmaactueel.nl is de webcast nieuwe zorg te zien. Ook daar is Zorgaspect aanwezig. De presentatie is te zien. Om aan het keurslijf van de Overheid te ontsnappen wil Zorgaspect risicoselectie gaan toepassen. Het keurslijf voor zorgverzekeraars in Nederland is acceptatie plicht, een basispakket en een opgelegde theoretische rekenpremie en het BKZ om het af te maken. Een verbod op risico selectie en premie differentiatie zijn noodzakelijk om een minimale solidariteit in leven te houden.

De theoretische rekenpremie wordt door de Overheid voorgelegd aan de zorgverzekeraars in combinatie met het basispakket. Indien de rekenpremie te laag is wordt het basispakket versmald. Tot nu toe is de rekenpremie nooit te hoog geweest. Verzekeraars werken immers zonder winstoogmerk.......
Overschrijding van het BKZ wordt verhaald op de zorgaanbieders. Voor de zorgverzekeraars is het vanaf 20076 een spel zonder nieten geweest.
Afschaffing van alle ex poste vereveningen verandert de spelregels dramatisch. De ex ante verevening is immers nimmer volmaakt. Zorgaspect stipt een voorbeeld aan.

Een volmaakte ex ante verevening is overigens een natte droom van de verzekeraars: het spel zonder nieten kan dan immers gewoon doorgaan.

Afschaffing alle ex poste vereveningen in combinatie met een onvolmaakte ex ante (en die is altijd imperfect) is vragen om problemen. Juristen moeten zich maar eens gaan bemoeien met de acceptatie plicht en het BKZ in combinatie met deze wijziging van spelregels.

In de literatuur is er geen econoom te vinden die voorstander is van het introduceren van een zorgstelsel met uitsluitend een ex ante vereveningssysteem.

VWS neemt twee Australische economen in de arm die op grond van een theoretisch model een dergelijk model in Australie willen invoeren.

En geen enkele econoom in Nederland is in staat of is bereid om VWS tegen te spreken: het zorgstelsel 2006 is immers op zich al een theoretisch model dat zich in de praktijk moet bewijzen.

Andere landen kijken er naar. VWS is er trots op; wat een bezoek en wat een kijkers.

Tot nu toe zijn er echter geen kopers en dat zou toch te denken moeten geven.

A Klink zegt in Nieuwsuur 30 mei 2011 zelf dat er fouten in het ontwerp zitten en dat er rigoureuze maatregelen moeten worden om het vlot te trekken.

W Bos spreekt van introductie van paardenmiddelen om de zorgkosten te beheersen; onthouden van zorg aan ouderen, niet langer vergoeden van dure ingrepen en behandelingen die slechts het leven verlengen.

De OESO kiest voor een nationaal ziekenfonds en kiest dat met een gegronde onderbouwing.

Waarom verder kijken dan de OESO? Denktank van de echte liberalen in de wereld.

Het door MinFin en VWS in te voeren concessie model per regio/provincie is een paardenmiddel, is een rigoreuze ingreep en doet in theorie recht aan het principe van marktwerking.

Waarom zou de OESO nou toch voorstander zijn van een nationaal ziekenfonds? Men leze het zelf in de openbare stukken.

Top