ACTUEEL

‘Kinder- en jeugdpsychiatrie niet uit verzekerde zorg’

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) vindt het niet wenselijk dat de kinder- en jeugdpsychiatrie bij lokale overheden wordt ondergebracht. De organisatie pleit voor een gelijke behandeling van psychiatrisch en lichamelijk zieke kinderen.

Ongelijke behandeling

Door de overheveling verliest de kinder- en jeugdpsychiatrie de verankering met regels die de zorg voor een psychiatrisch ziek kind waarborgen. Dat zal volgends de NVvP leiden tot ongelijke behandeling van kinderen met een psychiatrische aandoening in vergelijking tot kinderen met een lichamelijke ziekte.

Slinkende budgetten

NVvP voorzitter en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Rutger Jan van der Gaag: "Het kan niet zo zijn dat een kind voor specialistische psychiatrische zorg straks afhankelijk is van de toch al slinkende budgetten van de gemeenten, terwijl een kind met een somatische aandoening recht heeft op reguliere zorg die in de basisverzekering gedekt is. Psychiatrische ziekten zijn serieuze ziekten en geen maatschappelijk ongemak.”

Enig land

Van der Gaag: "We willen niet laten gebeuren dat Nederland straks als enig land ter wereld een medische discipline buiten de verzekerde zorg plaatst en zullen ons als beroepsgroep dan ook hardmaken om de overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie te voorkomen."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

MWD

6 juni 2011

Wij zijn het volkomen eens met dit artikel. Wij vinden het niet goed dat de psychiatrische zorg niet bij de basisverzekering inzit. Wij zullen hiervoor onze redenen uitleggen:
Psychiatrische ziektes kunnen net zo erg, of zelfs erger zijn als lichamelijke ziektes. Het zijn serieuze ziektes waar een mens niets over te zeggen heeft. Het betreft ook niet alleen de persoon zelf met de ziekte, maar ook zijn omgeving. Dit is natuurlijk ook zo met een lichamelijke ziekte maar een psychiatrische ziekte kan gevaarlijk zijn voor de samenleving. Een persoon met schizofrenie kan stemmen in zijn hoofd hebben en zo een willekeurig persoon aanvallen.
Een lichamelijke ziekte kan overgaan als het niet chronisch is, maar met een psychiatrische ziekte heb je waarschijnlijk altijd te maken. Je kunt er wel mee leren leven maar overgaan zal het waarschijnlijk nooit. We willen hiermee duidelijk maken dat een psychiatrische ziekte niet onderschat moet worden. Wij vinden het hierdoor erg oneerlijk en onrealistisch dat de jeugdpsychiatrie niet bij de basisverzekering inzit.
Onze oplossing is hierdoor heel simpel, wij vinden dat de jeugdpsychiatrie bij de basisverzekering in moet. We snappen dat het niet zo makkelijk gaat wat betreft de kosten. We vinden daarom dat iedereen wel een klein beetje meer voor zijn basisverzekering kan betalen. Iedereen kan met de psychiatrie te maken krijgen, net als lichamelijke ziektes.

Caroline de Pater

7 juni 2011

Ik vind dat kinder- en jeugdpsychiatrie als medisch specialistische zorg in de verzekerde zorg hoort. Onderbrenging in het basispakket borgt de kwaliteit en doelmatigheid van de geboden zorg en behandeling volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten beter dan onderbrenging in gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Ik zie niet goed voor mij hoe ambtenaren medische specialistische zorg kunnen inkopen. Hoe moeten ze dat doen? Het hele leerproces van zorgverzekeraars met zorginkoop ook doorlopen met alle nadelige gevolgen en gedoe van zo'n leerproces? En wat als het kind volwassen wordt? Hoe moet dan de aansluiting soepel verlopen naar volwassenpsychiatrie? Wat wel veel beter moet, is de aansluiting van kinder- en jeugdpsychiatrie op (gemeentelijke gefinancierde)jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg en de eerstelijnszorg. Kinder- en jeugdpsychiatrie zou daarover kunnen nadenken: hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de ketenzorg en afstemming; welke voorstellen kunnen wij daarvoor ontwikkelen; hoe kunnen wij goed gesprekspartner zijn voor de gemeente?

Top