ACTUEEL

‘Inspectie beschermt dokter tegen patiënt’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft geprobeerd een kort geding tegen de IJsselmeer ziekenhuizen naar aanleiding van een incident met dodelijke afloop te voorkomen. Dat heeft advocaat John Beer van de familie Terbach zondagavond 5 april beweerd in de Zembla-uitzending Operatie Stilzwijgen.Mevrouw Terbach overleed op 18 mei 2006 na een verkeerd uitgevoerde operatie door een KNO-arts. Over de toedracht tastten de nabestaanden onlangs herhaalde verzoeken om informatie lange tijd in het duister. De familie Terbach klopte ook vergeefs aan bij de Inspectie. Toen zij ten langen leste een kort geding aanspande om inzage te krijgen in schriftelijke rapportages, waaronder een verslag van de commissie Melding Incidenten Patiëntveiligheid (MIP), heeft de Inspectie er bij hun advocaat op aangedrongen hier van af te zien. Hoofdinspecteur patiëntveiligheid Jan Vesseur wees de advocaat in een brief op het belang van anoniem en veilig melden van incidenten. Veilig melden betekent binnen  het MIP-systeem dat er op basis hiervan geen juridische of andere maatregelen tegen de betrokken medewerkers worden genomen. Daarom moeten instellingen naar het oordeel van de Inspectie geen informatie uit het systeem aan derden verstrekken.

Reeks van fouten

Pas door tussenkomst van de rechter in december 2007 heeft de heer Terbach de beschikking gekregen over interne medische rapportage van het Zuiderzeeziekenhuis. Daaruit blijkt een reeks van fouten, die opgeteld fataal zijn geweest voor zijn vrouw. Kort samengevat komt er het volgende in naar voren. Er is bij de operatie een instrument gebruikt dat daarvoor niet is bedoeld. De betrokken arts opende aanvankelijk de verkeerde voorhoofdsholte. Er is gebruik gemaakt van een verouderde techniek.  Als gevolg  van deze fouten liep mevrouw Terbach een hersenbloeding op, waaraan zij een dag later in AMC in Amsterdam overleed.  
Daarbij is volgens Zembla later in de verkoeverkamer niet goed opgelet: er is niet gereageerd op het verschil in pupillen, pas een volgende ploeg heeft adequaat gereageerd. Bovendien was de betrokken anesthesist volgens Zembla geen anesthesist, maar een buitenlandse dokter die slechts onder strikte voorwaarden mocht werken.

Zwijgcultuur

Zembla onderstreept met enkele andere voorbeelden dat patiënten de dupe worden van de zwijgcultuur rond disfunctionerende artsen. De Inspectie heeft in de uitzending niet gereageerd op de beschuldiging dat zij deze cultuur in stand houdt en eerder ziekenhuizen steunt dan patiënten. Wel meldde Zembla dat de Inspectie de familie Terbach onlangs heeft meegedeeld alsnog een klacht bij het Medisch Tuchtcollege tegen de betrokken arts te zullen indienen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top