ACTUEEL

'Onnodige schade door vacante verantwoordelijkheid’

Raden van bestuur moeten in geval van medische fouten een steviger rol vervullen. Ook moeten verantwoordelijkheden bij fouten duidelijker afgebakend worden. Dat bepleit patiënten en consumentenorganisatie NPCF.

Sterker bestuurlijk mandaat

Volgens de NPCF legt een deel van de medisch specialisten onvoldoende verantwoording af tegenover patiënten na het maken van een fout. Patiënten, betrokkenen of nabestaanden hechten juist veel waarde hechten aan het tonen van verantwoordelijkheid. Die vacante verantwoordelijkheid moet als het aan de NPCF ligt worden ingevuld door ziekenhuisbestuurders. De NPCF schaart zich daarmee nadrukkelijk achter het recente advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), waarin gepleit wordt voor een sterker bestuurlijk mandaat.  

Operatie Stilzwijgen

Aanleiding voor de oproep is de Zembla-uitzending Operatie Stilzwijgen. “De recente Zembla-uitzending geeft voorbeelden van incidenten die wij vaker horen en die terug te voeren zijn op een gebrek aan communicatie met patiënten”, stelt directeur innovatie en beleid Atie Schipaanboord. “Dit leidt vervolgens tot onnodige escalatie en schade aan betrokkenen.”
In plaats van te zwijgen over medische fouten, wil de NPCF dat patiënten en hun familie in zulke gevallen direct en volledig worden geïnformeerd. Vervolgens moet de aandacht uit gaan naar het zo goed mogelijk herstellen van de fout.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top