ACTUEEL

Keten-dbc stuit op problemen

Onduidelijkheden en gebrek aan samenwerking dreigen het nieuwe financieringsinstrument voor ketenzorg de das om te doen. Dat betoogt hoogleraar sociale geneeskunde Guus Schrijvers van het Julius Centrum.

Optimale zorgketen

Minister Klink van Volksgezondheid heeft onlangs aangekondigd de geïntegreerde zorg aan COPD-patiënten voortaan te willen bekostigen via een zogeheten keten-dbc. Met deze nieuwe bekostigingsvorm wil de minister financieringsschotten omzeilen, zodat er een optimale zorgketen kan ontstaan. Als het experiment slaagt, kan de keten-dbc ook voor andere behandelingen worden ingezet.

Onenigheid

Schrijvers is voorstander van het experiment, maar ziet ook problemen.  “Zorgverzekeraars, huisartsen, longartsen, thuiszorgorganisaties en fysiotherapeuten zijn er nu als de kippen bij om iets van de extra gelden mee te pikken”, aldus Schrijvers.
Ook tussen de verschillende partijen onderling dreigt volgens Schrijvers onenigheid. Zo willen zorgverzekeraars zich het liefst profileren met een eigen COPD-programma en niet samenwerken met collega-zorgverzekeraars.

Worsteling

Huisartsen en longartsen verschillen op hun beurt van mening welke patiënten elk van deze beroepsgroepen toebehoren. Daarbij komt dat huisartsen geacht worden  corporaties te vormen, maar elkaar of de directie van de corporatie vaak niet vertrouwen.
Bovendien worstelen betrokkenen met de vraag wie juridisch verantwoordelijk is wanneer een van de ketenpartners een fout maakt. Volgens Schrijvers dreigt ook de benodigde ICT voor keten-dbc’s te laat te worden geleverd. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

IlaMedina

3 juni 2011

Buildings are not very cheap and not everyone is able to buy it. But, <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> are invented to support people in such kind of hard situations.

Top