ACTUEEL

Nieuwe financiering kost UMC’s kwart van omzet

Nieuwe financiering kost UMC’s kwart van omzet

De tien universitaire medische centra (UMC’s) dreigen ruim een kwart minder omzet te draaien bij invoering van de nieuwe financieringssystematiek DOT. Dit blijkt uit een inventarisatie die accountantsbureau Deloitte samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en DBC Onderhoud heeft uitgevoerd.

Productdefinitie

Onder DBC’s op weg naar transparantie (DOT) komt de omzet van de academische ziekenhuizen 26,2 procent lager uit dan onder het huidige systeem van functionele bekostiging in combinatie met het vrij onderhandelbare B-segment. Als mogelijke oorzaak voor dit verschil noemt Deloitte de relatief hoge vasten kosten van UMC’s.  Daarnaast kunnen de UMC’s, zo leert onderzoek van de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), nog niet al hun productie kwijt binnen de productdefinities van DOT. Niet alle geleverde productie van UMC’s leidt zodoende tot een declarabel zorgproduct.  

Slag om de arm

Deloitte houdt voor wat betreft de uiteindelijke omzetdaling van de UMC’s een slag om de arm. De huidige uitkomsten zijn gebaseerd op doorrekeningen van DBC Onderhoud. De ervaringen met DBC’s hebben geleerd dat de daadwerkelijke tarieven in de praktijk hoger liggen en daarmee ook de omzetdaling van de UMC’s kunnen dempen. Daarnaast zorgt één UMC vanwege een niet nader te verklaren, sterk afwijkende productie mogelijk voor vertekening van het financiële plaatje. Deloitte vermoedt dat hier sprake is van slechte registratie dan wel dito aanlevering aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Wanneer dit UMC niet wordt meegewogen komt de gemiddelde omzetdaling uit op 21,3 procent. Deloitte denkt dat een betere registratie in combinatie met de uitbreiding van de DOT productstructuur het negatieve effect voor de UMC’s verder kan inperken.

Niet kloppen

NFU-voorzitter Elmer Mulder, tevens bestuursvoorzitter van het VUmc,  toont zich in Zorgvisie niettemin geschokt over de uitkomsten van het onderzoek.  “Als deze plannen zo doorgaan, hebben we geen academische zorg meer in Nederland”, aldus Mulder. “Het is algemeen bekend dat DOT onvolledig is. De kostprijzen voor academische zorg kloppen niet. Ook is er geen rekening gehouden met de extra kosten voor patiënten met comorbiditeit en de zeer hoge kosten bij patiënten met een onvoorspelbaar ziekteverloop. ”

Uithollen

Mulder reageerde eerder deze week in het FD ook al furieus op de voorgenomen korting op de academische ziekenhuizen. De UMC’s moeten het de komende jaren met tientallen miljoenen euro’s aan rijksbijdragen voor onderzoek en onderwijs minder doen. Daarmee holt het kabinet volgens Mulder in hoog tempo de positie van de UMC’s uit.

Overgangsregime

De gevolgen van DOT voor de algemene ziekenhuizen en de topklinische ziekenhuizen zijn veel gematigder dan voor de UMC’s. Bij de topklinische ziekenhuizen leidt invoering van prestatiebekostiging op basis van DOT tot een gemiddelde daling van 1 procent. Voor de overige algemene ziekenhuizen neemt gemiddelde de omzet juist met 2,6 procent toe. Om de gevolgen van DOT te beperken komt er een overgangsregime. In 2012 als DOT wordt gevoerd krijgen ziekenhuizen nog 95 procent van het verschil te opzichte van de oude financiering. In 2013 wordt deze garantie terug geschroefd naar 70 procent. Deze overgangsmaatregel is door Deloitte niet meegewogen in het onderzoek.   

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 juni 2011

NZa bedankt. Eindelijk inzicht. Nu nog uitzicht. Op inzicht en op herbezinning op deze DOT van een risico.

Top