ACTUEEL

Pillengebruik ouderen vergt aandacht in ggz

De kwaliteit van de ambulante ouderenpsychiatrie is veelal goed. Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Maar met name op het gebied van medicatieveiligheid zijn er verbeteringen nodig.

Medicatieoverzicht

In de ambulante ouderenpsychiatrie gebruiken patiënten vaak verschillende geneesmiddelen tegelijk en hebben zij met verschillende behandelaren te maken. Juist om die reden is een volledig en actueel medicatieoverzicht van belang. Tweeëndertig van de drieëndertig onderzochte ggz-locaties beschikten niet over een actueel en volledig medicatieoverzicht per patiënt, of waren niet zeker van de juistheid van de gegevens. Wel constateerde de inspectie dat behandelaren van de onderzochte locaties zich zeer bewust zijn van de risico’s en deze zoveel mogelijk proberen te beperken.

Lichamelijk onderzoek

Ook zijn er volgens de inspectie lacunes in de diagnostiek. Bij ouderen treden psychische en lichamelijke aandoeningen vaak tegelijkertijd op. Daarom is het belangrijk dat een algemeen lichamelijk onderzoek deel uitmaakt van de diagnostiek van ouderen met psychiatrische klachten. Een derde van de onderzochte locaties kon echter niet goed aantonen dat bevindingen uit dat lichamelijk onderzoek deel uitmaken van de diagnostiek.

Effectiviteit

Een vergelijkbaar aantal ggz-locaties heeft moeite met het periodiek volgen van de situatie van de patiënt. Ruim een derde van de locaties konden niet aantonen dat op vooraf vastgestelde momenten de effecten van de individuele behandeling gemonitord worden.

Betrokkenheid

Toch noemt de inspectie de uitkomsten van het onderzoek overwegend positief. Bij driekwart van de onderzochte ggz-locaties voldoen de diagnostiek en behandeling aan de normen. Inspecteurs waren herhaaldelijk onder de indruk van de motivatie en de grote betrokkenheid van de behandelaren bij ‘hun’ ouderen. De samenwerking met andere zorgverleners en instellingen is sterk in ontwikkeling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top