ACTUEEL

Overeenkomst tussen Achmea, DSW en RRR

De zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en DSW hebben namens alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten met het centrum voor Reuma en Revalidatie, Rotterdam (RRR). Mensen die te maken krijgen met het verlies van lichamelijke functies in samenhang met verouderingsprocessen kunnen nu onder het regime van de Zorgverzekeringswet (ZVW) in het RRR worden gerevalideerd.

SER advies

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseerde om kortdurende zorg onder te brengen bij de ZVW. Eerder werd dit ondergebracht bij de AWBZ. De AWBZ kende echter beperkte financiële mogelijkheden voor deze vaak intensieve en kortdurende behandeling.  De zorgverzekeraars hebben besloten de overeenkomst met terugwerkende kracht tot 2007 te laten ingaan.

Samenwerking bij revalidatie

De revalidatieafdeling van het RRR heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouder wordende mensen die te maken krijgen met functionele beperkingen. Het doel is deze mensen zo zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen.  RRR werkt samen met huisartsen en specialisten uit de Rotterdamse ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top