ACTUEEL

Schippers bekijkt lagere eigen bijdrage ggz

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) toch kijken of de eigen bijdrage in de zwaardere psychologische zorg in 2012 omlaag kan.

Kwetsbare groepen

De Kamer schaarde zich achter het verzoek van SGP en CDA om de meest kwetsbare groepen te ontzien. De vrees is dat mensen met weinig geld geen hulp meer zoeken als de eigen bijdrage voor de zwaardere geestelijke gezondheidszorg (ggz) er is. Schippers zei dat ze wil bezien of de bijdrage lager kan “als het overleg met veld voldoende oplevert”.

Prikkels

Eerder beloofde ze er slechts goed te op te letten hoe de maatregel uitpakt voor de kwetsbaarste mensen. Schippers benadrukte dat niet alleen mensen met een bijstandsuitkering van deze zorg gebruik maken. “Driekwart van hen heeft een gewoon of goed inkomen. Dan is het niet raar als je ze vraagt een deel zelf te betalen”. En: “Er is nu een behoorlijke groep die lichtere zorg overslaat, omdat daar al een eigen bijdrage is. Dat is dus te dure zorg en daar is de eigen bijdrage op gericht. De prikkels liggen nu verkeerd.”

Eigen bijdrage

Later invoeren van de eigen bijdrage van 275 euro vond ze geen optie, omdat ze daar geen financiële ruimte voor zag. De bewindsvrouw wil 600 miljoen euro bezuinigen op de ggz. Ze vindt dat de ergste pijn al uit de maatregel is nadat het bedrag is verlaagd. Vanwege onder meer de administratieve rompslomp die opdoemt als wordt geprobeerd om psychiatrische patiënten met een laag inkomen te ontzien voelde ze hier weinig voor. Ook omdat patiënten dan “ergens” de hoogte van hun inkomen opgeven en dat raakt aan de bescherming van de privacy, aldus Schippers

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot is tevreden met de toezegging. “Hiermee kunnen we de noodzakelijke maatregel van de invoering van een eigen bijdrage in de ggz zoveel mogelijk proberen te verzachten voor de kwetsbare groepen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top