ACTUEEL

‘Openheid medische missers neemt niet toe’

‘Openheid medische missers neemt niet toe’

De afgelopen tien jaar is geen verbetering te zien in de openheid over medische missers onder artsen en hulpverleners. Dat constateert de Consumentenbond (CB) op basis van een enquête onder letselschadeadvocaten van de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).

De problemen die de advocaten constateren, zijn het ‘zoekraken’ van delen van medische dossiers, het gebrek aan erkenning voor het slachtoffer, de hoge kosten en de juridische complexiteit van de meeste zaken. Ook lopen patiënten, nabestaanden en hun belangenbehartigers vaak tegen -volgens hen- onredelijke verzekeraars van artsen en ziekenhuizen aan.

Kenniscentrum

De CB pleit naar aanleiding van de enquête voor het opzetten van een onafhankelijk kenniscentrum waar consumenten kunnen laten toetsen of hun zaak enige kans van slagen heeft. De CB wil verder dat rechters strenger zijn als een medisch dossier incompleet is. In dat geval zou de bewijslast moeten worden omgekeerd en moet, in tegenstelling tot nu, het bewijs voor de fout niet bij de patiënt meer liggen.

Niet delen

Deze week bracht ook onderzoeksinstituut NIVEL een onderzoek naar buiten over transparantie in de huisartsenzorg. Hieruit blijkt dat tweederde van de huisartsen vindt dat informatie over hun medische handelen niet geschikt is om openbaar te maken. Uit het onderzoek blijkt wel dat een en ander voor een deel samenhangt met technische problemen en de kwaliteit van de elektronische zorgregistratie. Binnen het nieuwe zorgstelsel moeten niet alleen ziekenhuizen informatie over de kwaliteit van hun zorg openbaar maken, maar álle zorgverleners, ook huisartsen. Huisartsen-, patiënten- en consumentenorganisaties, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS ontwikkelden daarom een basisset van ‘indicatoren’ voor de kwaliteit van de huisartsenzorg. De scores op deze ‘indicatoren’ maken de kwaliteit van zorg inzichtelijk.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 juli 2011

Goh...

Kleijn

21 juli 2011

Mijn mening: John Kleijn

Als we willen spreken over een zorgelijke schadeveroorzakende gedrag van een beroepsgroep dan zijn dit wel de ergste in hun soort waardoor duizenden vermijdbaar overlijden ieder jaar!

Criminelen blijven criminelen en dit zijn wel de ergste in zijn soort zoals ik dit kan kwalificeren en met mij inmiddels veel andere ervaringsdeskundigen als slachtoffers van deze beroepsgroep. Maar wij niet alleen spreken zich hierover op deze wijze uit over deze meer dan zorgelijke beroepsgroep in zijn gedrag waarbij de grootste criminele organisaties met hun aanwezige psychopaten niet in de schaduw komen van deze beroepsgroep gezondheidszorg. In deze 6 jaar weet ik helaas alles er vanaf en heel helder en duidelijk is het dat hiervan op geen enkele wijze als slachtoffer je recht kan behalen op de wijze waarop deze beroepsgroep je aanstuurt om je recht te halen. Het is meer dan schokkend hoe deze beroepsgroep zich dan allemaal gedragen en ik bedoel dan ook echt allemaal. Maar dit is volledig moreel gezien aan hun zelf om hierin hun verantwoording te nemen want ze zijn hiervoor een ieder dan ook zelf persoonlijk verantwoordelijk en zullen ook persoonlijk hierover worden aangesproken als het aankomt over verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid zoals slachtoffer dit ziet en niet deze schadeveroorzakers. Het is hun eigen keuze allemaal om dit op deze wijze gewoon hetzelfde te blijven voortzetten en het bedekken en in de doofpot houden van deze ernstige verwijtbare problematiek medische fouten waardoor er ieder jaar veel burgers vermijdbare schade ondervinden door deze schadeveroorzakende beroepsgroep. We spreken over ruim 150.000 medische fouten ieder jaar conform onderzoek wagner , Nivel. Hiervan overlijden vermijdbaar ruim 10.000 burgers. En ook ruim 10.000 invalide vermijdbaar. En hiervan weet iedereen binnen deze beroepsgroep hiervan af en ook deze zogenaamde patientenorganisaties Zoals NPCF en CG Raad. Maar ook organisaties zoals Zorgbelang Nederland is een partij hierin. Niet de belangen vanuit de burger wordt hier behartigd maar die vanuit deze beroepsgroep die de schade veroorzaakt vermijdbaar en deze organisaties voorziet van zwijggeld. Vangnetten voor deze beroepsgroep om vervolgend de problematiek te laten verdwijnen letterlijk!!!! Dat is de reden waarom georganiseerd een slachtoffer patiënten organisatie wederom volledig buitengesloten wordt zoals Stichting Dimitri. Ik zie ook daarom dat burgers onrecht verwijtbaar wordt gedaan in hun recht. De burger zal dit niet gaan accepteren en zijn gevecht op andere wijze voeren en dat is nog zorgelijker. Maar burgers hebben dit recht als hun onrecht wordt aangedaan en hun kinderen door deze beroepsgroep en overheid aantoonbaar ernstig gevaar lopen en hebben gelopen door de schade die hun is aangedaan verwijtbaar. De burger zal opkomen voor zijn rechten en hiervoor strijden met alle middelen die hier voor zijn, Equality of Arms! Je kan niet zo maar ongestraft kinderen schade toebrengen omdat de overheid je deze onaantastbaarheid garandeert. Geen overheid kan zijn burger deze schade ongestraft aandoen. Dit doen ze wel. Deze burger zal zich verzetten en niet meer alleen. En op dit moment zijn veel burgers zich aan het organiseren om zich te verenigen over het onrecht dat hun vermijdbaar is aangedaan, slachtoffers worden ze ook wel genoemd en zijn lastig voor deze corrupte overheid met hun corrupte top bestuurders uit de gezondheidszorg. U heeft allen echt geen morele bezwaren in de schade die u aanricht met zijn allen. U gaat echt over de ruggen van kinderen. Deze morele schade gedragingen van jullie die begrijpen slachtoffers namelijk niet en nu wel! Het is over met u gedrag en u hoort opgesloten te worden! Met u nog wat anderen die ook geen bezwaren hebben om kinderen schade toe te brengen verwijdbaar!!!!!!!

Anoniem

24 december 2011

zelf ben ik ong. 4jr geleden slachtoffer geworden van een motorongeluk, door niet-voorsorterende auto die ons de weg afsneed. Daar ik achterop zat ben ik door het blijde-effect ettelijke meters verder pas neergekomen, met als gevolg: versplinterde R-femur en een (initieel, doch meest voorkomende misser gemist...?) gebroken 'patella' om maar eens moeilijk te praten als de heren slagers &co. Nu is er post-operatief door mri-scan te zien dat ik door ongeluk of door inbrengen femurpen ook nog eens avasculaire necrose met heupkopnecrose tot gevolg heb. En nu heeft de tegenpartij wel iets om uitbetaling te rekken en me af te proberen kopen, ja want de orthopeed zegt dat het door het ongeluk komt en de tegenpartij dat het de dr. is geweest met inbrengen pen... ... ... u begrijpt het al: van kastje naar muur, tegenpartij wil enkel met een door hun aangestelde schade-expert in zee omdat ze met de expert van mijn advocaat slechte(?)ervaringen hebben, hoezo, slecht? voor wie? voor hun zeker omdat ze moesten betalen!!? Na meer als een jaar thuis te hebben gezeten(nu nog!) ben ik naar UWV-herkeuring gegaan. Daar werd ik voor mn vroegere pijpfitter/ lasser/ monteur-job voor 100%afgekeurd á.../bruto/u, zonder dat de herkeuringsarts ervan afwist en weet dat ik aan heupkopnecrose lijd...?!? nu, het schadebedrag zal wel redelijk hoog liggen als er in NL jaar of 5 / 6 geleden 8TON werd uitbetaald aan claim voor een burn-out aan een 57-jarige, of verdiende mr. meer dan ton/jr?, ok dan. Nu mijn beurt: 30 jaar pijpfittersloon met indexering op indexering + claim voor de geleden ellende, te lijden ellende, misschien wel 2 nieuwe R-heupgewrichten (wetende dat heupprotheses maar ong.15 jr. meegaan...) want het wordt er niet beter op!, daarom ook: stem massaal VOOR een black-box in elke O.K., net als in vliegtuigen, dan worden slachtoffers niet meer dupe van andere; verzekeringen, derden of hun bekvechtende advocaten..., oftewel moet het woord 'slachtoffer' UIT de Dikke van Daele gehaald worden want dan zijn er geen 'slachtoffers' meer...! En moet men zich dan ook nog blauw betalen aan zorg? Bij arbeiders de belastingschaal opdrijven? Of wordt door dat ganse gedoe de geschiedenis herhaald? Dat Mengele "mocht"ontsnappen in ruil voor Eichmann?, Modern soort 'holocaust', op z'n minst racistisch want 'mislukkingen'gaan doofpot in zoals een labrat bij chemisch afval. IK ZEG : STOP DE HIPPOCRISIE t.o.v. HIPPOCRATES!! en leg anders geen eed af of ga in slagerij als uitbener werken., ik ben KWAAD maar erger nog: TELEURGESTELD in het óó zóó eerlijke Nederlandse rechtssysteem, hier MOET dringend iets veranderen, laten we (ik) toch maar hopen dat die B.B. er snel komt, al is het maar voor onze kinderen! Enige wat me nog rest is voor zoverre mogelijk iedereen een zalige Kerst en een gezond dus gelukkig 2012 toe te wensen, het beste!

Anoniem

16 juni 2013

De heupkopnecrose komt zelfs voor als enkel een gedeeltelijke Breuk is de femur. Ikzelf mort ook afwachten of mijn breuk tot necrose gaat leiden. Ik heb drie pinnen.

In het motir ongelukgeval zou het zo moeten zijn dat het slachtoffer vergoed wordt en dat de verzekering het maar moet terugvorderen van de doktet

Top