ACTUEEL

‘Huidige behandeling ME is potentieel schadelijk’

Het chronische vermoeidheidssyndroom ME wordt ten onrechte aangemerkt als een lichamelijk onverklaarde aandoening. De gangbare behandeling combinatie van gedragstherapie in combinatie inspanningstherapie is om die reden inefficiënt en potentieel zelfs schadelijk.

Dat betogen Frank Twisk, Rob Arnoldus en Michael Maes in een artikel in het Tijdschrift voor Psychotherapie.  Symptomen van ME/CVS, zoals uitputting, pijn, cognitieve problemen en een verergering van klachten na een kleine inspanning, zijn volgens de drie biologisch te verklaren op basis van diverse, samenhangende lichamelijke afwijkingen. Het betreft hier met name immunologische afwijkingen zoals intracellulaire inflammatie, oxidatieve en nitrosatieve stress, een “lekke darm”, en de gevolgen daarvan, zoals stofwisselingsproblemen en verminderde doorbloeding van hersenen.

Negatief effect

De nu vaak toegepaste  combinatie van gedragstherapie en inspanningstherapie geeft zich hier geen rekenschap van en is volgens de auteurs om die reden niet effectief. Combinatietherapie blijkt nauwelijks effectiever dan standaardmedische zorg en levert vaak alleen in subjectieve termen (gevoelsmatig) enige verbetering op. Die is bij lange na niet voldoende is om te spreken van herstel. Sterker nog, bij een grote groep heeft combinatietherapie zelfs een negatief effect op de klachten.

Medische aanpak

De auteurs dringen aan op een drastische koerswijziging, van de huidige psychologisch georiënteerde benadering naar een medische aanpak. Die zou zich ondermeer moeten richten op een objectieve en snelle diagnose op basis van klinische criteria en het objectiveren van klachten met behulp van fietstesten en neuro-psychologisch onderzoek.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 juli 2011

Skipr, mag ik jullie hartelijk danken voor het plaatsen van dit artikel!!

Zou er dan eindelijk erkenning komen voor ME als Biomedische ziekte? In het buitenland weten ze al beter (al wordt er ook daar lang niet altijd naar gehandeld)! 4000 (!) papers laten immers zien dan ME een biomedische ziekte is!
Het is zoooo gewenst dat er erkenning komt voor deze ziekte! Veel patienten zijn ernstig ziek en hebben dringend biomedische behandelingen nodig!

De plaatsting van dit stuk is in ieder geval al een begin!!

Wat een opluchting, eindelijk een ommezwaai, die hopelijk gaat doorzetten en die zal zorgen voor erkenning!!

Vriendelijke groet,

Michelle (4jr ME patient)
http://aussiemies.reismee.nl

Anoniem

21 juli 2011

Hartelijk dank voor het plaatsten van dit artikel. Er wordt veel te vaak over ME geschreven alsof het een psychische aandoening zou zijn. Terwijl er talloze onderzoeken zijn, die aantonen dat er fysiologisch van alles misgaat in de lichamen van patiënten. Afwijkingen in de hersenvloeistof bijvoorbeeld, en immunologische stoornissen. Het wordt tijd dat dit nu eindelijk onderkend wordt, in plaats van de schuld bij de patiënt te leggen, met alle gevolgen van dien: geen adekwate behandeling, uitval op school en werk, conflicten met UWV en andere instanties, sociaal isolement omdat de omgeving vindt dat de zieke maar op moet houden zich aan te stellen, kinderbescherming en jeugdzorg die nodeloos worden ingeschakeld omdat ouders beschuldigd worden van het onhouden van behandeling van hun zieke kind, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik hoop dat er nog meer artikelen van deze strekking zullen volgen!

Met vriendelijke groet,

A Jansen, reeds 40 jaar ziek.

Lien

21 juli 2011

Heel belangrijk dat deze discussie nu eens goed op gang komt. Er is veel onnodig leed in deze patiëntengroep als gevolg van het negeren van biomedische oorzaken. Het Tijdschrift voor Psychotherapie neemt hier een goede stap door het artikel te plaatsen.

Anoniem

22 juli 2011

Na het volgen van een therapie (CGT/GET) volgens de Nijmeegse methode ontwikkeld door professor Blijenberg ben ik ontzettend achteruitgegaan. Op somatische symptomen zoals pijnlijke lymfklieren, abnormaal hoge hartslag etc... wordt geen acht geslagen. Ik ben blij om te lezen wat ik helaas aan den lijve heb moeten ondervinden. het is puur een vorm van geestelijke mishandeling. En nog legaal ook!

Anoniem

25 juli 2011

Hartelijk dank voor het plaatsen van dit artikel. Het is erg fijn dat er eindelijk ruimte is voor ME als de medische (neuro-immuun)ziekte die het is, niet de chronische vermoeidheid waar het altijd en eeuwig mee verward wordt. Ook ik ben ondanks CGT blijvend achteruit gegaan.

Ik bleek echter (dankzij Belgische ME-specialist ontdekt) aanzienlijke en vaak zelfs extreme afwijkingen te hebben, op gebieden waar enkel nooit eerder op onderzocht is omdat dat bij ME-klachten niet gedaan wordt. Enkel een aantal standaard onderzoeken zijn gedaan en als daar niets uitkomt (later bleek dat daar ook wel afwijkingen uit waren gekomen, maar niet duidelijk was welke oorzaak daar voor was) is de enige optie volgens veel artsen nog dat dan dus psychisch moet zijn. En met een psychisch label is de volgende keer helemaal geen reden meer om (grondig) onderzoek te doen, want dan zou enkel het onjuiste ziektegedrag gevoed worden...

Dat er niet direct of binnen een bepaald tijdsbestek een diagnose kan worden gesteld wil niet zeggen dat je als arts moet stellen dat de klachten dan dus psychisch van aard moeten zijn. Dit is ook verre van logisch, maar helaas gebeurt dit al te vaak. In het geval van ME (dat de onfortuinlijke naam CVS heeft gekregen in de jaren 80 met bijbehorende steeds ruimer wordende criteria) steeds vaker met schrijnende situaties tot gevolg.

Anoniem

27 juli 2011

Bedankt voor het plaatsen van het artikel.
Er zijn al veel feiten bekend, maar worden ontkend door vele medici. Ik hoop dat er een tijd komt waar we serieus worden genomen en dat men tot inzicht komt dat we ernstig ziek zijn.
In Nederland wordt je helaas nog als \"psychisch \'\' ziek beoordeeld, met alle gevolgen van dien!

Anoniem

16 september 2011

En toen was het stil???? Ga in vredesnaam verder!!

Top