ACTUEEL

'Disfunctionerende maatschap heeft vrij spel'

Bestuurders van ziekenhuizen grijpen vaak niet of nauwelijks in bij matig functionerende artsenmaatschappen. Ook als artsengroepen er zelf allang niet meer uitkomen, met een slechte werksfeer tot gevolg, grijpt men niet in. Dat stelt organisatiepsycholoog Rick Lindhout in het Financieele Dagblad.

Besturingsmodel

Het onhandige besturingsmodel van ziekenhuizen is hier debet aan volgens Lindhout in het FD. Bestuurders zouden zich meer met het primaire proces moeten bemoeien en misschien ook financieel investeren in begeleiding, stelt Lindhout. Stevig ingrijpen in een maatschap kan volgens hem veel onheil en kosten voorkomen en verdient zichzelf terug. Goede samenwerking is een kritische succesfactor. Wanneer het misgaat, zijn de gevolgen voor zorgkosten, veiligheid van de patiënt, efficiency en effectiviteit ernstiger dan men denkt.

Gevolgen

Als voorbeeld noemt Lindhout het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg recentelijk heeft ingegrepen toen de zorg gevaar liep door het slechte functioneren van een artsenmaatschap. De misstanden binnen de vakgroep cardiologie bleken al vanaf 2009 te bestaan.

Ook wijst Lindhout op het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam waar vorig jaar de winst zwaar onder druk kwam te staan omdat twee specialisten werden uitgekocht. Dat kostte het ziekenhuis 1 miljoen euro. Deze aderlating, zowel financieel als kwalitatief, had beperkt of voorkomen kunnen worden met een tijdige, doelgerichte interventie.

Investeren

Lindhout pleit ervoor dat ziekenhuisbestuurders transformatieprocessen, die een artsenmaatschap gezond maken en houden, moeten faciliteren door investeringen voor te financieren.  Bestuurders doen hiermee drie dingen volgens hem: ze tonen hun vertrouwen in de mogelijkheid tot verbetering, ze halen voor de vrijgevestigde artsen de financiële angel uit de zaak. Tenslotte herpositioneren bestuurders zichzelf door deze zinvolle interventie te doen en verstevigen zo hun positie.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

26 juli 2011

Onderlinge ruzies tussen medisch specialisten zijn een bekend probleem.
In 2001 vertelde een openhartige verpleger over ruzie in het VU medisch centrum bij thoraxchirurgie waardoor patienten onnodig overleden.
In NRC 23 augustus 2006 spreekt plv Inspecteur Generaal Inspectie Gezondheidszorg Nico Oudendijk vrijuit over het feit dat bekend is dat vele medisch specialisten disfunctioneren en er sprake is van vele onderlinge ruzies. Hij geeft zelfs aan dat de helft van de ziekenhuizen gesloten zou moeten worden, maar dat dat niet de taak van de Inspectie is....
Intussen zijn vele patienten onnodig slachtoffer geworden en tijdelijk, blijvend invalide of zelfs overleden. En de verantwoordelijke artsen komen ermee weg en de Inspectie kijkt toe....

Anoniem

26 juli 2011

Even naar de IGZ bellen als bestuurder en een waarschuwing regelen. Doet wonderen.

DGo

27 juli 2011

De heer Lindhout heeft een beperkt zicht. De vele situaties waarin wel adequaat werd opgetreden kent hij niet.

Het huidige besturingsmodel biedt voldoende mogelijkheden om in actie te komen. Het komt eerder neer op een goede relatie tussen bestuurder en Stafbestuur. En verder kost het gewoon tijd en vooral eigen energie van de bestuurder.
En vooral in dat laatste moet je willen investeren.

Lindhout

27 juli 2011

Uw samenvatting van mijn artikel in het FD laat een belangrijk deel buiten beschouwing. Het verbaast mij met name dat weinig organisaties hun topprofessionals zo weinig in hun samenwerking ondersteunen als ziekenhuizen. Dokters zijn geschoold als professional. Managerial zijn zij niet altijd even sterk. Een slechte onderlinge sfeer komt de kwaliteit van het werk nooit ten goede. Dan moet er worden ingegrepen in ieders belang. Vanuit de ziekenhuisorganisatie als het de artsen zelf niet lukt. Het is zeker niet mijn bedoeling dokters neer te zetten als onverantwoordelijke ruziemakers die hun gang gaan, meer ziekenhuizen als organisaties waar nog wel wat te verbeteren valt. Overigens zijn er ziekenhuizen die het bestuurlijk uitstekend doen.

specialist in opl

30 juli 2011

Goed stuk van Lindhout en ook een terechte reactie hier (#4). Het valt mij op dat wij medisch-inhoudelijk zeer grondig worden opgeleid, maar professioneel eigenlijk nauwelijks. Management en professionele skills komen eigenlijk niet aan bod, terwijl ze cruciaal kunnen zijn. Het inbrengen hiervan in onze opleiding zou welkom zijn. RvBs zouden specialisten juist meer moeten toerusten om interpersoonlijke, zakelijke en management skills te ontwikkelen. Grote buitenlandse ziekenhuizen doen dit met succes: http://www.mckinseyquarterly.com/When_clinicians_lead_2293

Peter

30 juli 2011

@mr Hankes, u kunt er zelf anders ook wel wat van hoor, van ruziemaken en zo...

Top