ACTUEEL

‘Verhuizing debet aan bacterie-uitbraak’

‘Verhuizing debet aan bacterie-uitbraak’

De verhuizing van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis heeft mede bijgedragen aan de uitbraak van de multiresistente klebsiellabacterie. Dat zegt directeur Paul Smits in het AD. Zo’n 27 mensen die met de bacterie in aanraking kwamen zijn overleden.

Smits zegt in het AD dat de aandacht die de verhuizing in mei vroeg, het personeel heeft afgeleid. De krant meldt ook dat het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis tijdens de voorbereiding op de verhuizing drie keer bij het Maasstad aan de bel heeft getrokken over de bacterie, nadat patiënten uit Rotterdam waren overgeplaatst.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 juli 2011

Die man graft zijn eigen graf, want een verhuizing voorbereiden is een directe verantwoordelijkheid van het bestuur. Hij is dus niet alleen formeel verantwoordelijk vanwege de Kwaliteitswet Zorginstellingen, maar het zijn ook zijn eigen handelingen die tot de doden hebben geleid.

In het volgende persbericht neemt hij ook de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de sterfgevallen die verbonden waren aan Lucia's de B. Laat het RvT deze man snel uit zijn lijden verlossen.

ANH Jansen

28 juli 2011

De verhuizing heeft het personeel afgeleid?

Afgeleid van hun meest basale, meest elementaire, meest automatisch te verrichten handelingen?

Het handenwassen.

Richtlijnen voor het handenwassen, RIVM:

2.4.3 Handreiniging/-desinfectie
Handreiniging of -desinfectie vindt plaats ter voorkoming van overdracht van transiënte flora. Handreiniging of -desinfectie wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om het risico van overdracht van micro-organismen van de ene persoon naar de andere of van het ene lichaamsdeel naar het andere te verminderen.
Handreiniging is het verwijderen van vuil en transiënte flora op de handen. De handen worden gewassen met water en vloeibare zeep en vervolgens goed gedroogd aan een papieren handdoek.
Handdesinfectie is het verminderen van de transiënte en de residente flora die op de handen aanwezig is. De handen worden ingewreven met handalcohol. De handen aan de lucht laten drogen.

In principe kunnen handreiniging en handdesinfectie als gelijkwaardige methoden beschouwd worden. De keuze voor reiniging of desinfectie zal dan ook bepaald worden door de praktische uitvoerbaarheid en de mate en soort bevuiling van de handen.

Indicaties voor handreiniging/-desinfectie:
• Handreiniging of -desinfectie vindt altijd plaats:
- na toiletgang
- na snuiten van de neus
- na hoesten en niezen
- na lichamelijk onderzoek
- na contact met lichaamsvochten, secreta, excreta, slijmvliezen of niet-intacte huid
- na verpleegtechnische handelingen
- voorafgaand aan een invasieve ingreep
- voor wondbehandeling of –verzorging

• Bij patiënten/cliënten met een verminderde weerstand bovendien op de volgende momenten:
- voor vluchtige contacten zoals hand geven, pols tellen etc.
- voor lichamelijk onderzoek
- voor het wassen.

======

Basishandelingen die je sinds 1842 niet mag vergeten.

Behalve in Rotterdam. En ze komen er nog mee weg ook.

Teller staat op 27 totaal onnodige sterfgevallen.

Anoniem

29 juli 2011

Het is altijd weer vermakelijk om te zien hoe weinig begrip bestuurders van communicatie hebben op het moment dat het fout gaat. Het lijken net onbeholpen tieners die voor het eerst in contact komen met de andere sexe.

Deze man vernielt niet alleen zijn eigen imago, maar ook dat van 'zijn' ziekenhuis. Om aantrekkelijk te blijven als werkgever en zorgaanbieder zal het ziekenhuis heldere stappen moeten nemen. Stappen die voor iedereen duidelijk zijn, die de schuldige(n) aanwijzen en verwijderen, en daarmee duidelijk maken dat herhaling zal worden voorkomen. Ik zou, buiten het directe ontslag van de directeur, even niet weten welke stappen het ziekenhuis kan maken.

Bij dat ontslag moet rekening worden gehouden met de gevoelens van de nabestaanden. De schijn van een gouden handdruk moet dus worden vermeden. Dat kan lastig zijn want het is heel goed mogelijk dat de bestuurder zelf weinig direct te verwijten valt, en dat hij louter om publicitaire redenen moet worden ontslagen. Daarnaast kan het zo zijn dat zijn contract een dergelijk ontslag verhindert.

Enige creativiteit is daarom geboden. Ik zou zeggen bel Hay eens op. Die weten altijd op verrassend creatieve wijze naar bepaalde salariswensen toe te schrijven, en hebben in dit geval ook vast leuke suggesties. Wees niet te principieel en laat Hay de grenzen van de wet toelichten, zodat de bestuurder iets kan worden aangeboden waar hij aan mee zal werken. Ik heb goede ervaringen met Boonstra van Hay.

Als alternatief kan de RvT wachten totdat de bestuurder zichzelf opknoopt tijdens het volgende perscontact. Dat lijkt makkelijk want er is immers meer aanleiding om de man per direct te ontslaan, maar de schade voor het ziekenhuis zal groter zijn. En het belang van het ziekenhuis staat voorop.

Anoniem

29 juli 2011

dit is de ideale opvolger van ab klink !

gaat in dezelfde lijn voort !

heeft talloze mensen reeds vermoord in huidige functie en ingeval van Heks Arda , de extreem geliefde incompetente arts die de schuld gaf aan Lucia B

wil nu voor de honderduizend doden gaan net als abje

Anoniem

1 augustus 2011

Dit is wel het meest goedkope excuus dat deze ziekenhuisbestuurder kan verzinnen.
En dan nog weten dat je het meest van alle ziekenhuisbestuurders verdient! (zie Skippr van 2 weken geleden)
Wegwezen, zonder wachtgeld of gouden handdruk. Geef dat geld aub aan de harde werkers die nu door hun raad van bestuur in de kou worden gezet.

Top