ACTUEEL

Bevallen in ziekenhuis niet duurder dan thuis

Bevallen in ziekenhuis niet duurder dan thuis

Zorgverzekeraars maken zich geen zorgen over het toenemende aantal ziekenhuisbevallingen. Dat heeft een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) donderdag gezegd. “Als een vrouw poliklinisch, onder begeleiding van een verloskundige, in het ziekenhuis bevalt, kost dat de zorgverzekeraar niet veel meer dan een thuisbevalling”, aldus de woordvoerder.

Kostendekking

Dat komt door de eigen bijdrage die veel vrouwen betalen bij een poliklinische ziekenhuisbevalling. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt overigens ook de kosten van een poliklinische bevalling.

Overcapaciteit

Wel waarschuwen de zorgverzekeraars voor overcapaciteit, nu ziekenhuizen extra verloskamers bijbouwen om de toenemende vraag naar ziekenhuisbevallingen aan te kunnen. “Ziekenhuizen moeten goed kijken naar de spreiding van de capaciteit in de regio. Het moet niet zo zijn dat het ene ziekenhuis verloskamers bijbouwt terwijl er een paar kilometer verder bedden leeg staan. Dan lopen de kosten wel weer op”, aldus de ZN-woordvoerder. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

29 juli 2011

Merkwaardig de waarschuwing van ZN dat ziekenhuizen niet massaal moeten gaan bijbouwen, maar eerst moeten kijken of een concurrent nog plaats over heeft.

Marktwerking of geen marktwerking?

Sturing of geen sturing door ZN/ZN-leden?

En de verzekeraars waren juist de grootste voorstanders van marktwerking in de zorg: de kwaliteit zou omhoog gaan, de kosten omlaag en geen wachtlijsten.

Marktwerking doet juist de inititieven van de ziekenhuizen ontstaan en stimuleren. Keerzijde is het overaanbod. Juist door dit overaanbod ontstaat de mogelijkheid voor burgers om te kiezen, mits de kwaliteit en de prijs transparant zijn.

Wat willen die private verzekeraars nu eigenlijk?

Dan toch maar een nationaal ziekenfondssysteem met de ingebouwde mogelijkheid tot sturing omdat er dan juist geen concurrentie is?

ANH Jansen

30 juli 2011

Het gedrag van de met elkaar concurrerende ziekenhuizen is volledig volgens de regels van de markt. Van zorgverleners, via zorgaanbieders naar zorgboeren: we krijgen in de zorg nu ook de "varkenscyclus".

Dat de verzekeraars nu deze "varkenscyclus" willen voorkomen door de markt te laten verdelen door een selecte groep zorgaanbieders is slecht voor de zorgconsument. Die is duurder uit en wordt slechter bediend. Voordeel van de "varkenscyclus" is immers de prijsval na het bereiken van het kantelpunt.

De concurrentie tussen de verzekeraars zou de prijs moeten drukken en de kwaliteit verhogen. Dat was de doelstelling en de grondreden van het systeemmodel zorgstelsel 2006.

Deze oproep van de zorgverzekeraars laat weer eens zien dat de gereguleerde marktwerking niet werkt. De enigen die ervan profiteren zijn de verzekeraars zelf: geen concurrentie en de eigen kosten gewoon aftrekken van het toegestane budget.

De NMa behoort in te grijpen bij deze oproep van de zorgverzekeraars. Mededingingsregels gelden in een private omgeving. Niet in een publieke ziekenfondsomgeving.

Verschil tussen private zorgverzekeraars en publieke ziekenfondsen is bij de directies van de zorgverzekeraars nog niet doorgedrongen.

Laat de verplicht verzekerde maar kiezen uit het verruimde aanbod aan verloskundige praktijken, maar dan wel met het prijskaartje erbij, in combinatie met de geboden kwaliteit, inclusief harde uitkomsten.

Top