ACTUEEL

'Patiëntenclubs moeten samengaan'

Scheidend directeur Ad Poppelaars van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) roept zijn collega-directeuren van de andere patiëntenclubs (NPCF en de platforms VG en GGz) op om ook op te stappen om zo ruimte te maken voor één nieuwe directeur die één nieuwe organisatie gaat leiden. Dat doet hij vrijdag in een interview in Trouw.

Eén organisatie

Volgens Poppelaars is dat nodig om goed te kunnen ageren tegen de bezuinigingen. "Grote veranderingen zijn nodig nu wij zo te grazen worden genomen door dit nieuwe kabinet", zegt hij. Door de bezuinigingen moet de CG-raad drie kwart van zijn mensen laten gaan. Volgens Poppelaars is het zaak om van de nood een deugd te maken nu er gereorganiseerd moet worden.

Verschillen overbruggen

De verschillende organisaties hebben elk hun eigen achterban en daardoor ook andere speerpunten. Maar volgens Poppelaars "zijn de verschillen overbrugbaar mits je de persoonlijke belangen opzij zet". Hij hoopt dat de fusie binnen twee tot drie maanden wordt gerealiseerd. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marges

29 juli 2011

1. Niet zo handig om maar gelijk over een fusie te spreken. Na veel fusies binnen de vakbweging te hebben meegemaakt in bijna 40 jaar, was een van de lessen: ga niet direct over fusie praten, want dan bereik je het nooit. Ga steeds intensiever samenwerken en bereik de fusie geleidelijk aan. Mensen moeten aan elkaar wennen.
2. Samenwerking of fusie: het succes ervan hangt af van de voorwaarden waaronder en het respect voor de andere partner(s). De indruk wekken dat anderen niet willen is geen teken van respect voor je partners. En het opdringen van je eigen organisatie- en werkwijze aan de anderen is ook geen toonbeeld van respect.
3. Een vorm van respect is ook dat je aanvaard wie de andere organisaties zien als hun voorman of voorvrouw en dat je die andere organisatie niet in het verdachten hoekje zet als ze hun eigen keuze bepalen door te kiezen voor ervaring.
4. Ik vind ook dat de belangenorganisaties veel te veel versnipperd zijn. Voor elk probleem wordt een aparte organisatie opgericht. Je kan door de bomen het bos niet meer zien. Zo word je door anderen, politiek, verzekeraars, instellingen e.d. niet serieus genomen. Dus samenwerking? Absoluut en veel meer dan nu. Begin met het saneren van al die kleine aparte organisatietjes die door de bestaande belangenorganisaties zijn opgezet. En om bij mezelf te beginnen: laten KansPLus, Philadelphia Support, Helpende Handen en dit Koningskind een algemene belangenorganisatie vormen voor mensen met een verstandelijke beperking, ga dan kijken of Platform VG, waar ze allemaal lid van zijn, ook niet eenvoudiger kan. De Samenwerking tussen Platforms VG en GGZ is al aan het groeien, misschien kan dat versneld worden.
Op persoonlijke titel,
Kees Marges
Vz Platform VG Rijnmond

Top