ACTUEEL

Philadelphia vindt koper kasteel Beverweert

Philadelphia vindt koper kasteel Beverweert

Stichting Philadelphia Zorg heeft een verkoopovereenkomst gesloten voor het kasteel Beverweert in Bunnik met Vital Estates Nederland B.V. Deze organisatie koopt ook de aangrenzende percelen van de Stichting Vegetarisch Centrum met het oog hier woningen te bouwen.

Verkoop 

Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ), die op verzoek van Philadelphia zelf toezicht houdt, heeft een positief advies uitgebracht over de verkoop. Philadelphia wilde al lang van het kasteel af.

Kasteel Beverweert

Kasteel Beverweert werd in 2006 aangekocht met als doel om dit te restaureren en te exploiteren. Op het daarnaast gelegen perceel zouden (zorg)woningen worden ontwikkeld voor ouder wordende vegetariërs. In 2008 bleek dat Philadelphia, onder andere vanwege de aankopen van niet-zorg gebonden onroerend goed, verlies leed.

Philadelphia

De huidige raad van bestuur heeft de focus van de organisatie in 2009 weer gericht op de 8.000 cliënten met een verstandelijke beperking. Activiteiten in de ouderenzorg en thuiszorg zijn overgedragen aan gespecialiseerde organisaties. Al in 2009 schreef de stichting weer zwarte cijfers en ook over 2010 werd weer een positief resultaat van ruim 9 miljoen euro gerealiseerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top