ACTUEEL

Toezichthouder vervangt bestuurder Maasstad

Toezichthouder vervangt bestuurder Maasstad

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft een beroep gedaan op de eigen raad van toezicht om de bestuurlijke lacune te vullen die is ontstaan na het vertrek van bestuurder Paul Smits. Toezichthouder Peter Weeda heeft woensdag ad interim het bestuursvoorzitterschap op zich genomen.

In verband met zijn benoeming tot bestuurder heeft Weeda (1946) per direct zijn functie als lid van de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis neergelegd. Weeda was sinds 2005 lid van de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis. Weeda is daarnaast parttime management consultant bij Verdonck, Klooster & Associates. Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van het Grafisch Lyceum in Utrecht. Eerder was Weeda ondermeer bestuursvoorzitter van het Atrium Medisch Centrum, directeur van Vektis, voorzitter van de raad van toezicht van Zorgring en directeur-generaal Beroepsonderwijs op het Ministerie van OCW.

Uitbraak bacterie

Na de uitbraak van de Klebsiellabacterie in het ziekenhuis lag de positie van Smits onder vuur. Hij legde vorige week zijn functie neer. De bacterie dook in oktober vorig jaar voor het eerst op, maar eind mei dit jaar erkende Smits pas dat er een probleem was. Vorige maand bood hij nog wel openlijk zijn excuus aan, maar dat bleek nu te laat.

Smits onder vuur

Smits kwam nog eens extra onder vuur te liggen toen zijn salaris bekend werd. Hij verdiende ver boven de zogeheten zorgcode. In 2010 verdiende hij bijna 4 ton. De zorgcode schrijft een maximumsalaris voor van 190.000 euro.

Vragen

De benoeming van Weeda roept onder governance-deskundigen vragen op. Bestuurskundige Marc van Ooijen uitte in juli op de site van Skipr kritiek op een vergelijkbare benoeming in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. Volgens Van Ooijen moeten toezichthouders in het belang van zuivere governance-verhoudingen nooit bestuurder worden in de organisatie waar ze toezicht houden. Met een verwijzing naar de governance-code van de commissie Meurs werpt Van Ooijen de vraag op of een raad van toezicht voldoende in staat is om zich onafhankelijk en toetsend op te stellen naar een bestuurder, die één van hen was. Daar komt in het geval van het Maasstad Ziekenhuis nog bij dat ook de raad van toezicht als gevolg van de klebsiella-besmetting en de honorering van bestuurder Paul Smits onder vuur ligt. (ANP/Skipr)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 augustus 2011

Een lid van de RvT mag nooit bestuurder worden van diezelfde instelling volgens de governance code. In sommige gevallen kun je daar met goede argumenten van afwijken, maar in dit geval heeft de RvT zelf ook bloed aan de handen en is deze opvolging extra ongepast.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

17 augustus 2011

Krijgt Weeda als nieuwe directeur van het falend Maasstadziekenhuis waar hij zelf als lid van de Raad van Toezicht mede-verantwoordelijk en aansprakelijk voor is
1. ook 400.000 euro jaarsalaris?
2. ook 236.000 bonus bij voortijdig afscheid?
Wie doet aangifte tegen ex-directeur Smits, tegen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wegens wanbeleid met 28 doden en 1800 besmettingen als gevolg?
Vertel en herstel,
Registreer en leer,
zie www.sin-nl.org

Anoniem

18 augustus 2011

een RvT controleert het functioneren van de RvB. Hier is een falende RvB getolereerd door de RvT, dus is de RvT ook medeverantwoordelijk. Diezelfde RvT kan nooit de RvB vervangen.
Ik vraag me af welke stappen het OM gaat ondernemen.
Nogmaals het bewijs dat zorgbestuurders zich niets aantrekken van de governance code maar zich laten leiden door hun ego.

Anoniem

18 augustus 2011

Onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die niet snappen dat met dit soort maatregelen de integriteit van het ziekenhuisbestuur in het geding is. Daar hebben we als zorg bestuurders en toezichthouders erg veel last van. Laat de minister nagaan of ze de bevoegdheid heeft dit terug te draaien.

Baks

18 augustus 2011

Het overstappen (al is het tijdelijk) van rvt naar RvB is hoogst ongelukkig en moet je niet willen. Of er governancecode is of niet. Nu er wel in code is in de sector wringt het nog deste meer. Verantwoording afleggen ( als nieuw bestuurslid) aan een toezichtsorgaan waar je gisteren nog deel van uitmaakte kan gewoon niet. Naar buiten toe en in de onderzoekperiode die er nu aankomt, waarbij vragen worden gesteld aan zowel rvt en RvB, kom je in een ongeloofwaardige positie. Beide organen zijn nu zeer kwetsbaar geworden.
Zie ook mijn governance publicaties omtrent dit onderwerp. Dachten we in de zorg net op de goede weg te zijn, nu blijkt dat we nog heel wat te doen hebben.

Lans

19 augustus 2011

Onvoorstelbaar. Eerst plaatst de RvT een interimbestuurder naast de zittende; vervolgens wordt de zittende ontslagen ( tsja dat krijg je); op dezelfde dag van ontslag wordt de afkoopregeling bekend gemaakt waardoor weer commotie ontstaat en nu beslist de RvT om een commissaris bestuurder te laten worden. Zouden ze bij het Maasstad ziekenhuis iets weten over governance??

Anoniem

21 augustus 2011

Hoezo 28 doden op hun geweten?

Top