ACTUEEL

Ziekenhuis met arts aan het roer scoort beter

Ziekenhuis met arts aan het roer scoort beter

Ziekenhuizen presteren beter als de raad van bestuur bestaat uit artsen dan wanneer managers zonder zorgachtergrond de leiding hebben. Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) op basis van een publicatie in Social Science & Medicine.

Bij gebrek aan empirisch gegevens heeft leiderschapsonderzoeker Amanda Goodall van het Duitse Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit recentelijk de situatie in de Verenigde Staten in kaart gebracht. Van de 6500 ziekenhuizen in de VS worden er nog maar 235 geleid door artsen.  Goodall concentreerde zich bij haar onderzoek op ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in kanker, maag- darm en leveraandoeningen of in hartaandoeningen en -operaties. Voor haar onderzoek keek ze naar de achtergrond van de bestuursleden van de ziekenhuizen die voorkwamen op de lijst van beste ziekenhuizen zoals samengesteld aan de hand van IHQ-scores (‘Index of Hospital Quality’). De IHQ is een kwaliteitsscore waarin infrastructuur, resultaten en manier van werken van de ziekenhuizen verdisconteerd zijn.

Hogere score

Goodall constateert dat ziekenhuizen in de top-100 disproportioneel vaker geleid worden door artsen. De betreffende ziekenhuizen scoorden in alle specialisatiegebieden een significant hogere IHQ-score dan ziekenhuizen die door niet-medici worden geleid. In haar onderzoek geeft Goodall geen uitsluitsel over het waarom van deze verschillen. “Dit onderzoek toont niet aan dat artsen effectievere leiders zijn dan managers”, stelt Goodall. “Meer het geeft verder empirisch onderzoek wel een prikkel.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 augustus 2011

Ho ho, niet te snel. Dit is een eerste exploratieve studie. De auteurs zijn zelf zeer voorzichtig en geven aan dat het verband een associatie betreft. Een interessante correlatie maar op dit moment nog onvoldoende zeker om conclusies of beleid op te baseren.

merhai

25 augustus 2011

zoals altijd ligt de waarheid waarschijnlijk in het midden.
Een complexe organisatie leiden zonder management opleiding en zonder kennis van het primaire proces is niet optimaal.
De leiding hoort dus een mix van beiden te zijn en dienend willen leiden
De Khadaffi's die je zo nu en dan in RvB,s tegenkomt hebben hun beste tijd gehad..

Schreurs

25 augustus 2011

Er wordt in het onderzoek onderscheidt gemaakt tussen arts-bestuurders en bestuurders zonder een zorg-achtergrond. In de praktijk blijkt dat vele managers weliswaar geen arts zijn, maar wel degelijk een achtergrond in de zorg hebben. Hierbij kan ik me voorstellen dat managers die in een of andere hoedanigheid een achtergrond in de zorg hebben, zich makkelijker kunnen identificeren met het product zorg en vanuit die positie een bredere basis hebben om als bestuurder aan de slag gegaan. Overigens ben ik van mening dat er vele zeer capabele managers werkzaam zijn in de zorg die een zorgachtergrond ontberen. Vaak zijn dit wel mensen die zich goed laten informeren door staf en (para)medici over de consequenties van besluitvorming.

Kluft

26 augustus 2011

In het NTVG van juli 2011 (Ned Tijdschr Geneesk. 2011;155: C1042) haalt Hidde Boersma een recent verschenen artikel van Goodall uit Social Science & Medicine (juli 2011) aan waarin gesteld wordt dat ziekenhuizen beter presteren op de Index of Hospital Quality (IHQ) wanneer zij worden geleid door artsen of zorgprofessionals dan ziekenhuizen die worden geleidt door managers zonder zorgachtergrond. In alle literatuur over marktwerking in de zorg wordt gesproken over kwaliteitsverminderingen als gevolg van de introductie van marktwerking in de zorg. De term marktwerking impliceert een heleboel economische termen en in deze materie zijn de meeste managers prima thuis. Dus het lijkt vanzelfsprekend dat marktwerking in de zorg de inzet van managers suggereert.
Helaas ondervinden alle medewerkers van ziekenhuizen, dat de zorg geen markt is en zich voor een groot deel niet als een markt zal laten leiden door economische targets.
In de zorg draait het om mensen, zieke mensen wel te verstaan. Deze mensen zijn geen nummer of verrichting, maar hebben hulp, zorg en begeleiding nodig bij hun probleem.
De personen die in de zorg werken -artsen maar zeker ook verpleegkundigen en ander paramedisch personeel- zijn er allen op gericht hun medemens te helpen en verzorgen. Wanneer kwaliteit van geleverde zorg onder druk dreigt te geraken door managers die doordraaien in efficiëntie-slagen en productiecijfers en kostenreducties door inzet van minder hoog geschoold personeel, wat helaas meer en meer de realiteit is op de werkvloer, is die patiënt allang niet meer waar het om draait.

Waar ik voor pleit (en het heeft al in verschillende instellingen zeer positieve effecten) is het inzetten van Hospitality management naast de arts of zorgprofessional in het bestuur. Een duaal voorzitterschap van een arts/zorgprofessional en een bedrijfskundig geschoold Hotelmanager of -directeur komt het meest in de buurt van enerzijds vergroting van efficiëntie en kostenbeheersing en anderzijds patiëntgerichtheid. Het voordeel is dat hotelmanagement doorgaans meer gericht is op klantleiderschap (Treacy & Wiersema 1995) en dat de kwaliteit van zorg daardoor meer gegarandeerd kan worden. De marktwerking en concurrentie kan dan meer op kwaliteit gaan plaatsvinden dan op prijs zoals nu vaak lijkt te gebeuren.
Bovendien zijn goede hotelmanagers vaak prima in staat om ook het personeel te inspireren en er daarmee voor te zorgen dat de kwaliteit van zorg door alle lagen van de organisatie uitgedragen kan worden. De toekomstige tekorten van personeel in de zorg zou daarmee voor een groot deel kunnen worden ondervangen, aangezien ontevredenheid met de bedrijfsvoering een belangrijke reden is voor zorgpersoneel om elders te gaan werken of een carrière switch te gaan maken.

Top