ACTUEEL

Marjanne Sint: ‘ZN zet ons in hemd’

“Ik voel me door Zorgverzekeraars Nederland in mijn hemd gezet. De inkt van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord is nog niet droog of ZN brengt 2,5 procent maximale groei eigenhandig terug tot nul.” Door de opmerking van Marjanne Sint, voorzitter raad van bestuur van Isala Klinieken, slaat dinsdag de vlam in de pan tijdens het debat over de rol van de zorgverzekeraarbij de zorginkoop.

Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord

Begin juli hebben minister Schippers van VWS en bestuurders van zorgverzekeraars en ziekenhuizen hun handtekening gezet onder het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2012-2015. Nog eer twee natte zomermaanden zijn verstreken, stuurt ZN een brief aan de onderhandelingspartners. Daarin staat dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op landelijk niveau geen groeiruimte ziet voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken voor 2012. Het vastgestelde cijfer van 2,5 procent is niet reëel, stelt ZN. Zorgverzekeraars zullen hun inkoopbeleid voor 2012 op deze nieuwe inzichten aanpassen. (Zie het volledige Bestuurlijke Hoofdlijnenakkoord en de ZN-brief onder het bericht Verzekeraars hanteren nullijn bij zorginkoop)

Kostenbeheersing is maatschappelijke taak

Marjanne Sint licht haar verontwaardiging toe: “In de ledenvergadering van de NVZheb ik het hoofdlijnenakkoord met maximaal 2,5 procent groei verdedigd. Tal van collega’s hebben daar grote problemen mee. Ik heb dat gedaan omdat ik vind dat wij als ziekenhuizen ook een maatschappelijke taak hebben om de kosten in de hand te houden. En dan zegt ZN kort daarop ineens doodleuk dat het nul procent moet worden.” 

Sint noemt ZN onbetrouwbaar

Vergeefs neemt CZ-bestuurder Wim van der Meeren, tevens vice-voorzitter van ZN, het  bluswerk ter hand. De argumenten dat het slechter gaat met de economie en dat de afspraken voor een langere periode gelden, zijn voor Sint slechts olie op het vuur: “Zeg dat dan niet achteraf maar als je aan tafel zit te onderhandelen.” En beschuldigend over ZN: “Zo onbetrouwbaar.” Het debat vond dinsdag plaats ter gelegenheid van het afscheid van Cathy van Beek als bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij treedt op 1 oktober aan als directeur patiëntenzorg in UMC St. Radboud in Nijmegen.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

30 augustus 2011

ZN heeft helemaal geen reden om meer te bezuinigen dan de afspraken waren. ZN past de gemaakte afspraken gewoon toe. En de pers helpt NVZ om er een heuse rel van te maken. Dat heet nieuws maken.

Anoniem

30 augustus 2011

In het Hoofdlijnenakkoord hebben partijen, ook de NvZ, zich gecommiteerd aan een absoluut bedrag voor de hoogte van de uitgaven in 2012. Niet alleen aan een percentage van 2,5%. Pas als we in 2012 op het afgesproken niveau van het BKZ 2012 zitten is er daarna jaarlijks ruimte voor 2,5% groei.

Anoniem

31 augustus 2011

Het lijkt erop dat ZN gewoon doet wat er is afgesproken en dat de pers (Skipr) hier een funeste rol speelt door mee te gaan in de sentimenten van Sint.

Jaap van den Heuvel

31 augustus 2011

Het was fijn geweest als de partijen die 2,5 procent groei hebben afgesproken ook meteen een bindende afspraak over de maximale hoeveelheid regen in de zomermaanden hadden gemaakt. Dan hadden we tenminste nog een mooie zomer gehad. Het gaat er dus niet om over hoeveel groei we met elkaar gaan zitten fantaseren, maar wie er voor gaat betalen. Laten de verzekeraars dus eerlijk zeggen dat ze in november de rekeningen niet meer gaan betalen, dan weten de verzekerden ook waar ze aan toe zijn. Het zijn dus de verzekeraars die zichzelf in hun hemd zetten.

Anoniem

31 augustus 2011

Marjanne Sint, weet als ervaren bestuurder, de aandacht goed af te leiden van het werkelijke probleem. Dat zijn nl de uit de hand lopende kosten binnen de zorg en daar steekt de ZN een stokje voor; terecht!. Zo staan de Isala klinieken onder zwaar financiëel toezicht van de Rabobank , omdat de verbouwingsactiviteiten uit de hand dreigen te lopen.
Kortom zorg eerst dat de EIGEN zaak op orde is, alvorens weer meer te eisen van ZN.

Top