ACTUEEL

KNMG blijft tegen nieuwe patiëntenrechtenwet

Artsenfederatie KNMG is positief over het kabinetsvoorstel om de bestaande patiëntenrechtenwet (WGBO) als zelfstandige wet in stand te houden. Daarmee blijven patiëntenrechten in één duidelijk stramien bijeen. Het in stand houden van de WGBO bewijst tegelijk dat de beoogde nieuwe Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) eigenlijk niet nodig is. Dat stelt de KNMG.

Wetten samenvoegen

Het voorstel om de WGBO als zelfstandige wet te laten voortbestaan, ondermijnt volgens de artsenfederatie het doel van de Wcz; deze moest immers alle wetten samenvoegen.

Geen meerwaarde Wcz

Volgens de KNMG is er geen behoefte aan de Wcz, zolang de meerwaarde van deze nieuwe wet niet is aangetoond. Het doel van de Wcz was het vastleggen van ‘…de rechten en plichten van de cliënt en de zorgaanbieder in één nieuwe wettelijke regeling…’. De Wcz zou de WGBO daarmee grotendeels kunnen vervangen. Dit plan laat het kabinet los. Het kabinet wil nu dat de WGBO als zelfstandige wet blijft bestaan, naast de vrijwel gelijkluidende bepalingen in de Wcz.  Het invoeren van de Wcz naast de WGBO zorgt volgens de KNMG voor veel onduidelijkheid en afstemmingsproblemen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gonny

31 augustus 2011

Lachwekkend hoe ze reageren!

G. Hebbink

31 augustus 2011

De WCZ is inderdaad een monstrum, waarvan de bedoeling heel gemakkelijk in een paar nu nog afzonderlijke wetten geregeld kan worden.

De WCZ betekent overigens, anders dan gesuggereerd, een fundamentele verzwakking voor de rechten van cliënten omdat voor kleine instellingen en eenpitters geen enkele klacht- en medezeggenschap meer geldt. Ook geldt voor deze snel groeiende groep een zeer zwak publiek verantwoordingsregime ten opzichte van de iets grotere instellingen, waar weer een overdaad aan verantwoording geldt. Volstrekt onevenwichtig dus.

Verder is het een draconisch geheel van wettelijk wantrouwen, het op papier vastleggen van praktisch elke zorghandeling maar ook het telkens weer schriftelijk vastleggen van elke afwijking in de praktijk. Deze WCZ is ronduit slecht voor de zorg en de slechts met de mond beleden professionele autonomie van het zorgpersoneel.

Top