ACTUEEL

Verzekeraars overwegen inkorting CQ-index

Verzekeraars overwegen inkorting CQ-index

Stichting Miletus onderzoekt of de vragenlijsten van de Consumer Quality Index (CQ-index) korter kunnen. De lengte van de lijsten is voor zowel zorgaanbieders als zorginkopers bij zorgverzekeraars vaak een probleem.

ActiZ-voorzitter Guus van Montfort uitte eerder deze week scherpe kritiek op de CQ-index. “Als het gaat om kwaliteit en het kwaliteitskader dan zien we dat de huidige instrumenten, zoals onder andere de ZI-indicatoren en de CQ-methodiek, hun oorspronkelijke doel ver voorbij zijn geschoten”, aldus Van Montfort tijdens een ledenbijeenkomst van ActiZ. “Ze hebben geen betekenis meer voor het oude oorspronkelijke doel, namelijk transparantie om te komen tot verbeteringen op de werkvloer in de directe relatie tussen cliënt en zorgmedewerker én ze hebben geen betekenis meer voor doelen als toezicht, cliëntkeuze informatie en zorginkoop informatie.” Om die reden wil ActiZ het liefst helemaal af van CQ-methodiek en een nieuwe manier van kwaliteit meten ontwikkelen.

Relevant

Volgens directeur Caroline van Weert van Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van ervaringen van de patiënt in de zorg, wordt de CQ-index door cliënten juist zeer relevant gevonden. “We zien dat patiënten juist eerder meer dan minder kwijt willen over hun ervaringen en de respons blijft in verhouding hoog in vergelijking met andere onderzoeken”, aldus van Weert in ZN Journaal.

Consequenties

Bovendien levert het systeem volgens Van Weert aanknopingspunten op voor concrete verbeteringen. “Als er zaken uitkomen die beter kunnen, gaan zorgverzekeraars daarover in gesprek met de zorgaanbieder, bijvoorbeeld het ziekenhuis of de huisarts”, aldus Van Weert. “De CQ-index speelt ook een belangrijke rol bij de inkoopgesprekken met zorgverleners en maakt zelfs in sommige gevallen al deel uit van de contractering. Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld eisen van zorgverleners dat ze meewerken aan de CQ-index en zelfs consequenties verbinden aan de beoordeling van patiënten via de CQ-index.”

Stuurinformatie

Om de CQ-procedures te bespoedigen zal Miletus patiënten steeds meer online gaan bevragen. Ook wil Miletus met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties bekijken hoe patiëntervaringen daadwerkelijk gebruikt kunnen worden als stuurinformatie. Daarnaast werkt Miletus mee aan het koppelen van informatie uit de CQ-index aan medische- en doelmatigheidsinformatie, waardoor de relevantie toeneemt.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 september 2011

De zorgverzekeraars zeggen dus eigenlijk van Van Montfort van ActiZ onzin uitkraamt. Er is ruimte voor verbetering maar de grote woorden van ActiZ zijn ongepast.

Anoniem

2 september 2011

Ja hoor.... gooi d'r nog maar een zak met geld tegenaan !
Volgens mij verliest men uit het oog wat de ontwikkeling van de huidige lijst al gekost heeft. Dat de uitkomsten niet bruikbaar zijn om alle organisaties met elkaar te vergelijken is reeds duidelijk. Ik denk dat het wel een prima middel kan zijn om binnen je eigen organisatie een heel aantal items tegen het licht te houden met als doel hiervan de kwaliteit te willen verbeteren.

John Franssen, Voorzitter CCR Leveste Care

2 september 2011

L.S.,
Ik denk dat de heer van Montfoort met zijn opmerkingen over de XQ meting het kind met het badwater aan het weggooien is. Het zou beter zijn als hij eerst zijn oor te luister had gelegd bij de mensen die de resultaten van de cq meting gebruiken. Natuurlijk valt het één en ander af te dingen op de CQ meting, maar dan gaat het over de vragen, maar niet over de lengte. Het onderling kunnen vergelijken is wat mij betreft van secundair belang.
CQ-meting is een goed instrument om het management in discussie te gaan en afspraken te maken over verbeteringsplannen. In die zin ben ik geheel eens met mevr, ban Weert. BInnen Leveste Care wordt het daravoor uitgebreid gebruikt. Daarnaast worden de uitslagen gebruikt om met de bewoners in discussie te gaan om zo een verdiepingsslag te kunnen maken om nog een beter beeld te krijgen van de kwaliteit.
Met vriendelijke groeten
John Franssen
voorzitter CCR Leveste Care en CR Holdert

Marjolein van Nieuwkasteele

2 september 2011

Nee, ik geloof niet dat de heer Van Montfoort onzin uitkraamt. Hij forceert een discussie over doel en middelen. Er is kennelijk onvrede met de huidige index: te lange vragenlijsten en te weinig gebruik van de resultaten, waarmee het oorspronkelijke doel van kwaliteitsverbetering niet meer wordt gehaald. Onderzoek is geen doel op zich, maar moet bijdragen aan besluitvorming. Bij veel gestandaardiseerd en continu onderzoek komt de vraag over het nut ervan na een paar jaar op. Met name als een nieuw management aantreedt of als budgetten gekort worden, moet gerechtvaardigd worden waarom we doen wat we doen. Daar is niets mis mee: het scherpt aan, verdiept en verbetert. Het is een moment om pas op de plaats te maken, afstand te nemen, te inventariseren wat de wensen zijn en hoe het huidige onderzoek gebruikt wordt. Het is een moment om te herijken.
Te vaak heb ik in organisaties (bedrijven en overheid) gezien dat onderzoek uiteindelijk alleen gebruikt wordt om een rapportcijfer te genereren, wat er in resulteerde dat de bonus wel of niet, (maar meestal wel), gegeven kon worden. Daarmee schoot het onderzoek zijn doel voorbij om handvatten te bieden aan management, en de organisatie systematisch te veranderen en verbeteren.
Tijden veranderen. De doelstellingen van organisaties worden anders. De gezondheidssector staat financieel onder druk, en krijgt veel politieke aandacht. Klantdenken wordt snel belangrijker in de zorg. Ook de voor handen zijnde onderzoeksmethoden en technieken hebben zich ontwikkeld. De non-respons neemt sterk toe en deelnemers willen wel meedoen aan onderzoek, maar dan alleen maar als ze er zelf iets aan hebben (fun, geld etc.).
Een CQ-index kan een signalerende functie hebben, maar het gaat uiteindelijk om de interpretatie van de onderzoeksresultaten en de acties die te nemen zijn. Zolang onderzoek niet onderdeel van het totale kwaliteitsbeleid van een organisatie is, is het zinloos en kan het onderzoek beter stilgelegd worden. Voor Actiz en Melitus en de zorgorganisaties samen is er werk aan de winkel.

Marjolein van Nieuwkasteele
Marktonderzoeker

van mechelen

12 september 2011

Methodologisch staan de CQ-indexen boven elke twijfel. Maar de praktische bruikbaarheid is te beperkt. Er zijn minstens 75 aandoeningen en nog slechts een paar CQ-indexen. 80 indexen gaan er ook niet komen. Ze zijn te duur om te ontwikkelen. Maar erger: ze zijn te duur om af te nemen. Op enkele grote patientenverenigingen na heeft niemand het geld daarvoor. Plus de relatieve opbrengst is veel te beperkt. Ik heb jaren in de marketing gewerkt. Mijn ervaring is: je hebt veel meer aan een beperkte vragenset die je maandelijks af kunt nemen, waarmee je trends kunt spotten, verbeteringen kunt zien, vinger aan de pols kunt houden, dan logge dure instrumenten. Om in gesprek te raken met zorgverleners en verzekeraars zijn dure onderzoeken ook helemaal niet nodig. Tenzij je over onvoldoende steekhoudende argumenten beschikt natuurlijk. Maar dan helpt onderzoek ook niet. De CQ-indexen zijn voor mij het schrikbeeld van wat ons straks met het kwaliteitsinstituut te wachten staat: fantastische projecten voor consultants, maar in de praktijk heb je er als zorgverlener of patient bijna niks aan.

Anoniem

3 november 2011

CQi is wetenschappelijk vast voor verbetering vatbaar. Zo werkt wetenschap. Durf te twijfelen!

Maar interessant alternatief: de 7 vragen die op https://www.zorgkaartnederland.nl gesteld worden voor een beoordeling. Lekker kort! Dit geeft m.i. een rijke, maar wellicht minder wetenschappelijke, zachte indicatie die wél door consumenten erg gewaardeerd wordt

Top