ACTUEEL

‘Bankroet zuivert de gezondheidszorg’

Zorginstellingen moeten net als ieder bedrijf failliet kunnen gaan. Een grotere kans op bankroet heeft een zuiverende werking. Dat vindt driekwart van de beslissers in de gezondheidszorg, zo blijkt uit een enquête van Skipr waarvan de resultaten in het meinummer van Skipr magazine zijn verschenen. Aan de peiling hebben ruim honderd decision makers deelgenomen. 

Terughoudendheid

De overheid zou zich terughoudender moeten opstellen wanneer instellingen in de problemen raken, vindt een meerderheid van de geënquêteerden. Marktwerking of niet, de indruk bestaat dat de overheid op de keper beschouwd toch wel bijspringt als de nood aan de man is. 

Faillissement heeft zuiverende werking

Tachtig procent van de respondenten is het eens met de stelling dat overheidssteun het marktmechanisme verstoort. Zeventig procent vindt zelfs dat overheidssteun slecht presterende instellingen bevoordeelt. Het merendeel van de geënquêteerden denkt dat de zorg baat heeft bij een minder verkrampte houding jegens faillissementen. Volgens driekwart heeft het toelaten van faillissementen een zuiverende werking.

Onduidelijke spelregels

Wat opvalt is dat er onder beslissers grote onduidelijkheid heerst over het beleidskader voor steunverlening. Negen van de tien respondenten is van mening dat de spelregels voor steun aan noodlijdende instellingen niet duidelijk zijn. Daarnaast leeft de indruk dat politieke overwegingen een duidelijk stempel op de besluitvorming drukken. Tachtig procent is van oordeel politieke overwegingen bij steunverlening zwaarder wegen dan bedrijfsmatige.

Systeemziekenhuizen

Minister Klink van Volksgezondheid trachtte vorig jaar bij de reddingsoperatie rond de IJsselmeer ziekenhuizen enige klaarheid te brengen in dit beleidskader door de term systeemziekenhuizen te introduceren. Daarmee lijkt de minister het paard achter de wagen te spannen. Voor driekwart van de geënquêteerden is niet duidelijk wat de criteria voor systeemziekenhuizen zijn.  Krap vier procent onderschrijft de stelling dat deze criteria helder zijn. Op de vraag of de IJsselmeer ziekenhuizen – door de nieuwe eigenaar inmiddels omgedoopt tot MC Lelystad en MC Emmeloord- een systeemziekenhuis tot is, antwoordt 43 procent ontkennend. Slechts een op de tien respondenten is van mening dat de IJsselmeer ziekenhuizen wel een systeemziekenhuis zijn. De minister beloofde na lancering van de term in ieder geval nog dit jaar uitleg te geven over wat een systeemziekenhuis nu precies is.

Zorgverzekeraars

Over de rol van de verzekeraars lopen de meningen uiteen. Meer dan de helft van de respondenten ziet geen reden waarom zorgverzekeraars noodlijdende instellingen te hulp zouden moeten schieten. Toch is nog altijd 30 procent het eens met de stelling dat verzekeraars noodlijdende instellingen financieel moeten steunen.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top