ACTUEEL

VUmc en AMC willen intensief samenwerken

VUmc en AMC willen intensief samenwerken

AMC en VUmc in Amsterdam willen intensief samenwerken. Ze onderzoeken komend jaar de mogelijkheden om tot een Academisch Medische Alliantie Amsterdam te komen. Vrijdag ondertekenen de voorzitters raden van bestuur van beide ziekenhuizen een intentieverklaring hiertoe.

Mogelijkheden

De alliantie beoogt vergaande samenwerking, maar geen fusie. Het komend jaar onderzoeken projectgroepen voor dertien thema's de mogelijkheden tot samenwerking. Dat betreft onder andere hart-, long- en vaatziekten, neurowetenschappen, oncologie, immunologie en transplantatie, vrouw & kind en acute zorg. Hierbij houden beide partijen rekening met de verplichtingen die voortvloeien uit de Mededingingswet. De ziekenhuizen hebben met de samenwerking drie doelstellingen voor ogen:

  • verhoging van kwaliteit van de zorg voor specifieke patiëntengroepen met complexe aandoeningen: meer innovatie, grotere toegankelijkheid en doelmatigheid;
  • intensivering van de coördinatie en regie van de acute zorg;
  • het creëren van centers of excellence voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en academische patiëntenzorg.

Definitief plan

Het streven is om in september 2012 een definitieve samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De verschillende thema’s zijn beschreven in een visiedocument.
Het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis voegt zich naar verwachting later bij de alliantie. 

Kabinetsbeleid

Het kabinet wil dat ziekenhuizen zich specialiseren op het gebied van bepaalde ziekten en operaties. Dat is efficiënter en komt de kwaliteit van zorg ten goede. De twee ziekenhuizen bereiden zich nu voor op die nieuwe ontwikkeling. Het is voor het eerst dat academische ziekenhuizen aangeven samen het werk te willen verdelen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

14 september 2011

Uit het NRC Handelsblad van 13-9-2011 is op te maken dat de directies van beide ziekenhuizen geenszins van plan zijn hun eigen positie op te geven. Gedacht wordt dat op oneven weken de patiënten voor bepaalde ingrepen naar AMC moeten gaan en op de even weken naar het VU. Dat schiet zo niet op. Van concentratie en specialisatie is geen sprake. Beide ziekenhuizen, het vastgoed, blijven bestaan en de patiënten kunnen gaan pendelen.
Waarachtige doelmatigheid en efficiency kan worden bereikt door daadwerkelijk te concentreren en specialiseren en de patiënt als uitgangspunt te nemen.

Neem daartoe het voorbeeld van de organisatie van Cleveland Clinic of Mayo Clinic aan. Hoe hebben zij hun organisatie aangepakt en hoe gaan zij om met vastgoed.
Aantal bedden neemt niet af en bezettingsgraad blijft ver onder de KP/Mayo/Cleveland maat. Om van de omloopsnelheid van bezette bedden maar te zwijgen.

Maar ja. Historisch gegroeide feiten, met steun van de Overheid en Ministeries en verzekeraars, laten zich niet zo snel terugdraaien. Er zijn meer partijen met boter op hun hoofd dan de directies van ziekenhuizen en de medisch specialisten.

Het kan zeer zeker geen kwaad om eens te kijken naar Cleveland Clinic. Hun website is schitterend en hun prestaties zijn fenomenaal. Zij bereiken dat door de patiënt als uitgangspunt te nemen. Idem Mayo clinic.

De reisbereidheid van patiënten om gebruik te mogen maken van de diensten van een van beide groepspraktijken is dan ook zeer groot.

"Centers of excellence"? Dan heb je het als AMC en VU nog steeds niet begrepen.

Top