ACTUEEL

Schippers steunt doorstart EPD

Schippers steunt doorstart EPD

Minister Edith Schippers steunt het plan dat Nictiz heeft ingediend voor een doorstart van het particuliere Landelijk Schakelpunt (LSP), de motor van het Landelijke EPD. Dat blijkt uit een brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister kan zich vinden in de randvoorwaarden die Nictiz voor een doorstart heeft geformuleerd. Het is de bedoeling dat de zorgsector zelf de verantwoordelijkheid overneemt voor het in stand houden van het EPD. Dit is noodzakelijk geworden nadat de Eerste Kamer eerder dit jaar het benodigde wetsvoorstel voort het EPD verwierp. Nictiz houdt een rol, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van standaarden.

Doorstartmodel

Al eerder kwamen de contouren van het Doorstartmodel Landelijke Infrastructuur naar buiten. Nictiz draagt het beheer van het Landelijk Schakelpunt over aan een neutrale partij: het Servicecentrum Zorg Communicatie (SZC). Een Vereniging van Zorgaanbieders draagt in het model de verantwoordelijkheid voor de informatieuitwisseling.

Opzet behouden

Het LSP is een datakoppelaar. Op basis van het Burgerservicenummer (BSN) van de patiënt wordt via het LSP de inhoud van het medisch dossier voor iedere zorgverleners beschikbaar gemaakt. De feitelijke gegevens blijven daarbij op de harde schijf van de zorgverlener staan. In het doorstartmodel wordt die opzet gehandhaafd.

Tijdspad

Nictiz wil eind september de overeenkomst met de op het huidige LSP aangesloten zorgverleners opzeggen. Gelet op de opzegtermijn, is het LSP dan vanaf 1 januari 2012 uit de lucht. Vanaf die datum zou een ‘neutrale partij’ de dienst dus moeten overnemen. De koepels van huisartsen, apothekers en huisartsenposten kijken momenteel naar de mogelijkheden hiervoor. Naar schatting is jaarlijks een budget van 7 tot 10 miljoen euro nodig voor het LSP, een bedrag dat door de zorgaanbieders zelf moet worden ingelegd. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft al aangegeven dat het bedrag in de zorgproducten verrekend kan worden.

Voorwaarden

Eén van de randvoorwaarden die Nictiz aan een veilige overdracht stelt, is dat op 1 november 2011 minstens 70 procent van het benodigde budget binnen moet zijn. Op basis van de privacywetgeving moeten bovendien alle Burgerservicenummers die  in het LSP zijn opgeslagen verwijderd worden. Omdat het LSP in particuliere handen komt, moeten burgers na de doorstart expliciet toestemming geven voor het uitwisselen van hun medische gegevens via LSP.

Continuïteit

Nictiz stelt dat sluiting van het  huidige LSP aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en elektronische communicatie. Als de overdracht niet op tijd geregeld is, moeten zorgaanbieders bijvoorbeeld tijdelijk kunnen terugvallen op oudere systemen.

Voorlichting

Minister Schippers geeft in haar reactie aan dat ze alle Nederlanders via een huis-aan-huis-brief op de hoogte zal stellen van de wijzigingen. Daarvoor heeft ze een budget van 2,5 miljoen euro gereserveerd. (Daan Marselis)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr. R.M. Dalmijn

14 september 2011

Zeer geachte mevrouw de Minister,

Is dit niet Het moment om het EPD in eigen beheer serieus te overwegen. Mij is bekend dat veel dokters daar niet afwijzend tegenover staan. De industrie heeft de mogelijkheden en de burger doet het al in allerlei andere domeinen. Veel succes

van Elsacker-Niele

15 september 2011

Als reactie op het veelgehoorde voorstel dat het een goede oplossing zou zijn als de patiënt zelf zijn dossier zou beheren en op een USB-stick mee zou kunnen nemen bij doktersbezoek wil ik als ondersteunend medisch specialist (arts-microbioloog) laten weten dat dat nooit de gehele oplossing zal kunnen zijn: patiëntgegevens zijn ook achter de schermen vaak nodig om de zorg goed te laten verlopen, zonder dat een patiënt bij dat noodzakelijke gebruik aanwezig is of kan zijn.

Gavi Mensch

15 september 2011

Nu weer 2, 5 miljoentjes voor het huis-aan-huisbriefje? Het is op dol van te worden. Mevrouw Schippers, ik (en vele anderen) wil uw Landelijke EPD wel inzien als zorgprofessionals, met geheimhoudingsbelofte, maar het onze niet in de uitverkoop en nog veel minder bij zorgverzekeraars.

http://gavimensch.blogspot.com/2011/09/epd-prive.html

Wijnants

27 maart 2012

De foto van minister Schippers is van mij
de wet het erkent het recht op naamsvermelding: artikel 25 Auteurswet
De eenvoudigste manier om naamsvermelding te doen is een tekstuele vermelding onder of naast de foto.
Linken is overigens ook niet genoeg als naamsvermelding. De naam moet er echt zichtbaar bij. De wet eist niet alleen dat je de bron noemt maar ook expliciet de naam.
Roel Wijnants Fotografie

Top