ACTUEEL

Aparte vergoeding voor pgb-gebruikers complexe zorg

Er komt een aparte vergoedingsregeling voor mensen met een complexe zorgvraag. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) meldde de Tweede Kamer donderdag dat de regeling per 1 januari volgend jaar gaat gelden.

Behoud zelfde zorg

Ze wil zo garanderen dat mensen die nu hun zorg regelen via het persoonsgebonden budget (pgb), ook in de nieuwe opzet dezelfde zorg krijgen. Het zorgkantoor moet de vergoeding vaststellen voor de zorg op maat voor deze groep. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ouders die voor een gehandicapt kind zorgen of de vaste begeleider van een iemand die autistisch is.

Hervormingsplan

Veldhuijzen van Zanten heeft een hervormingsplan voor het pgb, omdat de aanhoudende groei van het populaire pgb volgens haar niet is vol te houden. Zo'n 130.000 mensen hebben nu een pgb en tot 2014 behouden de meesten hun recht op een pgb, meldt ze.

Expertisecentrum

De bewindsvrouw geeft opnieuw aan dat zij ervan overtuigd is dat het voor het merendeel van de mensen wel goed komt. "Cliënten mogen niet tussen wal en schip vallen, zorgaanbieders moeten niet worden gehinderd bij het leveren van zorg en zorgkantoren en verzekeraars moeten hun nieuwe rol goed kunnen oppakken." Er komt er een expertisecentrum, met daarin onder meer de belangenorganisaties Per Saldo en CG-raad, dat ervoor moet zorgen dat mensen de zorg krijgen die nodig is.

Innovaties en flexibele inzet zzp'ers

De staatssecretaris zet verder in op innovaties en de flexibele inzet van zzp'ers in de zorg, die vanaf januari ingezet worden op niet-reguliere tijden. Dit najaar begint verzekeringsmaatschappij Uvit een proef met een twintigtal zelfstandig werkende zorgverleners. Ook kondigt ze aan dat ze familieleden die lange tijd intensief voor een naaste zorgen financieel wil compenseren.

Niet-voorziene gevolgen

Ondanks kritiek van de complete oppositie in de Kamer houdt de staatssecretaris onverkort vast aan haar plan. "Ik pretendeer niet dat cliënten niets zullen merken van de pgb-maatregelen die het kabinet treft. Dan zou ik de omvang van de hoognodige operatie bagatelliseren", aldus de bewindsvrouw, die zegt dat ze zich tot het uiterste zal inspannen om niet-voorziene gevolgen te beperken. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top