ACTUEEL

IGZ: verbeterslag mogelijk in kraamzorg

Sinds het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2001 functioneert de kraamzorg beter. De communicatie tussen de kraamverzorgenden en partners in de keten moet wel verbeteren. Dat constateert de IGZ in het rapport 'Kraamzorg in ontwikkeling' dat vrijdag verschijnt. De helft van de instellingen die onderzocht werden, moesten op tenminste één risicoaspect verbeteringen treffen.

Communicatie van belang in ketenzorg

De ontoereikende communicatie tussen kraamverzorgenden, verloskundigen, huisartsen en de Jeugdgezondheidszorg kan risico's opleveren voor de kraamvrouw, het kind en het gezin. Het kraamzorgdossier, dat als communicatiemiddel in de keten geldt, wordt onvoldoende gehanteerd.

Risicoaspecten

De IGZ deed onderzoek onder 18 kraamzorgaanbieders naar  risicoaspecten. Onder andere zorginhoudelijke veiligheid bij moeder en kind, vroegsignalering van onder meer (psychosociale) problemen, medicatieveiligheid en kraamzorg bij gezinnen van niet-Nederlandse afkomst zijn onderzocht.  (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top