ACTUEEL

Paul Smits wordt decaan en vicevoorzitter UMC St Radboud

Paul Smits wordt decaan en vicevoorzitter UMC St Radboud

Het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit heeft per 1 januari 2012 prof. dr. Paul A.B.M. Smits benoemd tot decaan/vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC St Radboud in Nijmegen. Het college van bestuur van de Radboud Universiteit heeft Smits tegelijkertijd tot decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen benoemd. In de raad van bestuur wordt Paul Smits in het bijzonder belast met de portefeuille onderwijs en onderzoek.

Smits volgt Corstens op

Smits volgt prof. dr. Frans H.M. Corstens op, wiens benoemingstermijn aan het einde van dit jaar afloopt. Met de benoeming van Paul Smits tot decaan/vicevoorzitter is de vorming van de nieuwe raad van bestuur compleet. Prof. dr. Melvin Samsom, voorzitter raad van bestuur per 1 oktober 2011, is verheugd over de benoeming. “Smits staat binnen de organisatie bekend als een open, communicatieve en bindende persoonlijkheid, die veel ervaring heeft op het gebied van alle drie de kerntaken; er bestaat veel draagvlak voor deze benoeming.”

Internist en farmacoloog

Paul Smits is internist en farmacoloog; zijn wetenschappelijk werk geniet nationaal en internationaal veel erkenning. Hij vervulde diverse bestuursfuncties binnen en buiten het UMC St Radboud en de Radboud Universiteit. Op dit moment is Paul Smits hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie, wetenschappelijk directeur van het Onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP) van het UMC St Radboud. Ook is hij voorzitter van het bestuur van het Instituut voor de Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid (IWKV), een onafhankelijk instituut binnen het UMC St Radboud. Paul Smits is tevens lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en van de Gezondheidsraad.

Hoofd afdeling Farmacologie-Toxicologie

Na de studie geneeskunde in Nijmegen volgde Paul Smits de opleiding tot internist op de afdeling Interne Geneeskunde van het UMC St Radboud. In 1986 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit. Hij verbreedde zijn kennis middels een verblijf aan het Brigham and Women’s Hospital /Harvard Medical School (Boston, USA) in 1994. Een jaar later werd hij benoemd tot hoogleraar Farmacologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tot hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie van het UMC St Radboud. Smits: ”Mijn aandacht zal natuurlijk voornamelijk uitgaan naar het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs. De uitdaging daarbij is om het profiel daarvan in de komende jaren scherper te krijgen, en dan liefst op zo'n manier dat het nauw aansluit bij onze sterke punten binnen de patiëntenzorg. Zo komen we tot een optimale integratie van de drie academische kerntaken, met de patiënt centraal.”

Samenstelling raad van bestuur UMC St Radboud

Van 1 oktober 2011 tot 31 december 2011 kent de Raad van Bestuur de volgende samenstelling:

Samenstelling vanaf 01-01-2012:

  • Prof. dr. Melvin Samsom, voorzitter
  • Prof. dr. Paul Smits, decaan/vicevoorzitter, in het bijzonder belast met onderwijs en onderzoek
  • Cees Buren MBA RC, lid van de Raad van Bestuur, in het bijzonder belast met de portefeuilles financiën en bedrijfsvoering
  • Drs. Cathy van Beek MCM, lid van de Raad van Bestuur, in het bijzonder belast met de portefeuille patiëntenzorg

2 Reacties

om een reactie achter te laten

de Bie

21 september 2011

dacht even...het zal toch niet....maar toevallig exbestuurder als naamgenoot

Maret Kloek-Wielenga

21 september 2011

Mooi team! Alle goeds toegewenst!

Top