ACTUEEL

Brancherapport registreert groei in gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een brancherapport uitgebracht. Hieruit blijkt dat het aantal cliënten tussen 2002 en 2007 met dertig procent is gestegen.

Groeicijfers

Het aantal cliënten is toegenomen van 112.000 tot 146.000. Deze groei is in lijn met de omzetgroei welke tevens dertig procent is gestegen, van 3,9 miljard euro naar 5,1 miljard euro. Ook het aantal werknemers is toegenomen van 130.000 tot 155.000. Dit is een stijging van 21 procent. De productiviteit van het personeel is met 1,45 procent per jaar toegenomen. De VGN verwacht dat de groei van de vraag de komende jaren in afgevlakte vorm doorzet. Daarnaast verwacht de organisatie in de nabije toekomst een kwantitatief personeelstekort door de groeiende zorgvraag en het afnemend aanbod van personeel.

Trends in de gehandicaptenzorg

Door de groeiende vraag naar zorg zijn er ook meer financiële middelen beschikbaar gekomen. Het rapport laat zien wat de gehandicaptenzorg doet met de beschikbaar gestelde publieke middelen. De VGN signaleert vanaf 2004 twee trends, te weten een groeiende instroom van (licht) verstandelijk gehandicapte jongeren en een toenemende verschuiving naar extramurale zorg. Ook blijkt er een verschuiving te zijn van de zorg van intramurale naar semimurale en misschien ook extramurale zorg. Daarnaast zijn er signalen dat allochtone bevolkingsgroepen een relatief beperkt beroep doet op formele zorg.

VGN voorziet in informatiebehoefte

Sinds 2004 maakt het RIVM een Zorgbalans. De Zorgbalans geeft een beeld van de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. Hiermee zijn de rapporten per zorgsector komen te vervallen. De VGN heeft Prismant de opdracht gegeven het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2008 op te stellen. Omdat zij van mening was dat het vervallen van rapporten per zorgsector een gat achter liet. De VGN is van plan een reeks uit te brengen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top