Finance

Begrotingstekort verdubbelt de zorgpremies

De komende jaren ontstaat er een tekort van 8,8 miljard euro tussen belastinginkomsten en de uitgaven voor de zorg. Hierdoor zouden de premies op de zorgpolissen weleens kunnen verdubbelen. Dat meldt Het Financieele Dagblad vandaag.

Bezuinigingen Klink voldoen niet

De bezuinigingen die minister Ab Klink vanaf 2011 gepland heeft, zouden onvoldoende toereikend zijn om het verschil te overbruggen. Vanaf 2011 zou Klink 2,4 miljard euro besparen, waarvan de helft komt door een verlaging van de zorgtoeslag. Marktwerking in de ziekenhuiszorg en het verhuizen van chronisch zieken van dure ziekenhuis- naar goedkopere huisartsenzorg zijn goed voor de andere helft. Onderzoeksbureau Gupta Strategists verwacht volgens de krant echter 4,3 miljard euro aan extra belasting- en premieopbrengsten voor de zorg. Doordat de totale zorgkosten stijgen met 15,5 miljard euro, blijft er na de bezuinigingen een tekort van 8,8 miljard euro over.

Tegenvallende economie

De totale zorgkosten stijgen normaal gesproken al boven de economische groei door de vergrijzing en inzet van dure medische technologie en medicijnen. De stijging wordt steeds groter door de tegenvallende economie. Belastingen, sociale premies, de werkgeversbijdrage, eigen bijdragen van Nederlanders en de nominale premie op de basispolis financieren de zorg. Het tekort van 8,8 miljard euro zal volgens het onderzoeksbureau gevuld moeten worden door een verhoging van de premies op de basispolis. Als de overheid tenminste de belastingdruk, werkgeversbijdrage en de eigen bijdragen met rust laten.

Verdubbeling lasten burgers

Het onderzoeksbureau concludeert dat de premies jaarlijks met 13 procent moeten stijgen van 1.000 euro in 2009 tot 1.800 euro in 2014. Dit is een verdubbeling van het deel van de premie dat Nederlanders zelf moet betalen. Hierbij wordt de zorgtoeslag niet meegerekend. Dit staat haaks op de lichte premiestijgingen door de concurrentie tussen de verzekeraars sinds het nieuwe zorgstelsel in 2006.

‘Bezuinigingen zijn trendbreuk’

Of de bezuinigingen die Klink heeft laten vastleggen in het Catshuisakkoord gerealiseerd worden, is nog de vraag. Volgens het onderzoeksburau zijn de bezuinigingen in theorie mogelijk, maar veroorzaken wel een trendbreuk.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top