ACTUEEL

OK-personeel luidt noodklok over Indiase collega’s

OK-personeel luidt noodklok over Indiase collega’s

Patiënten lopen tijdens operaties verhoogd risico door de groeiende inzet van onvoldoende deskundig OK-personeel uit India. Dat stelt de Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten (LVO) op basis van een enquête onder de eigen achterban.

Vanwege het grote tekort aan OK-personeel nemen steeds meer Nederlandse ziekenhuizen hun toevlucht tot het buitenland, met name India. Verspreid over tien ziekenhuizen werken er in Nederland momenteel zo’n tachtig Indiase operatieassistenten.

‘Geen onderbuikgevoel’

Volgens voorzitter Chermaine Betzema van beroepsvereniging LVO lopen patiënten onaanvaardbare risico’s door de inzet van Indiaas personeel. "Wij hadden bij de IGZ al gemeld dat het helemaal verkeerd gaat”, aldus Betzema in dagblad Trouw. “De IGZ was geïnteresseerd, maar wilde wel zeker weten dat er geen sprake was van louter onderbuikgevoel. Maar de uitkomst van de enquête maakt duidelijk dat er wel degelijk iets aan de hand is. Het kan zo niet verder.”

Onsteriel

Het gebrekkige functioneren van de Indiase OK-medewerkers uit zich volgens de LVO op verschillende vlakken. Zo werken ze volgens de LVO onvoldoende steriel. Ook zou het Indiase OK-medewerkers ontbreken aan praktische ervaring. "Messensets worden verkeerd in elkaar gezet, instrumenten of operatiemateriaal wordt onsteriel zonder dat ze dat melden”, aldus een anonieme werknemer van een universitair medisch centrum in Trouw. “Ze kiezen verkeerde protheses, gooien belangrijk weefsel weg, ook als dat nog onderzocht moet worden op kanker."

Onverantwoord

Het gebrek aan kennis wordt volgens de LVO verergerd door taal- en cultuurverschillen. "Ze weten van veel operaties niet wat die inhouden”, aldus een andere anonieme bron. “Maar ze zeggen dat niet, waardoor ze onverantwoord te werk gaan."

Diploma

Het gebrek aan parate kennis maakt ook dat de Indiase OK-medewerkers onvoldoende adequaat reageren op calamiteiten in de OK, zoals bloedingen. Volgens de LVO is er ook onduidelijkheid over de waarde van de Indiase diploma’s. De ziekenhuizen zouden niet de moeite hebben genomen om hun diploma's voor te leggen aan het College Zorgopleidingen (CZO), zo meldt Trouw.

15 Reacties

om een reactie achter te laten

Verhulst

3 oktober 2011

Opmerkelijk nieuws en bijzonder dat dit niet meer publiciteit krijgt. Je zou maar als patiënt op de wachtlijst staan van een ziekenhuis waar de niet gekwalificeerde en niet door het CZO erkende indiase operatieassistenten werken. Hoog tijd dat de Nederlands Patiënten Federatie en de IGZ hun rol in deze kwestie gaan opeisen. Bv. door inzicht te geven waar alle Indiërs werken en nadrukkelijk onderzoek te doen naar het ontstaan van de tekorten. Of ligt hier een taak voor de zorgverzekeraars. Deze besteden immers terecht veel aandacht aan de eis voor het leveren van aantoonbare veilige zorg. Met groet, Rogier Verhulst

Anoniem

4 oktober 2011

Dit misuse komt uit verdachte hoek. De Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten heft er alle belang bij dat de buitenlanders van de arbeidsmarkt worden geweerd.

merhai

4 oktober 2011

Je kunt niet ontkennen dat de LVO belang heeft bij dergelijke berichten. Ik neem dan ook aan dat men het besluit om dit te melden zorgvuldig heeft afgewogen.
Zelf ben ik van Indiase afkomst maar heb hier mijn opleiding gedaan. Af en toe zie ik zeker de argwanende blikken richting mij.
Feit is wel dat ook ik een enkele keer een Indiase OK assistent in actie heb gezien en me afgevraagd heb of ze wel weten wat ze doen. Om te beginnen zeggen ze niet veel, ze zijn niet assertief genoeg richting de dokters en volgens mij hebben ze een andere perceptie m.b.t. hygiene.
Overigens weet iedereen wel dat in India er klinieken en OK's zijn waar ze betere zorg leveren als menig ziekenhuis hier .
Het lijkt me dat de IGZ gewoon een rondje moet maken langs de papieren van deze OK assistenten. Dit geldt overigens ook voor de Polen, Bulgaren, Roemenen, Libiers, Russen etc etc die in de rest van de zorg werken. ( ook de dokters!!!)

brettschneider

4 oktober 2011

Ik prijs de LVO om misstanden naar buiten te brengen.Niet enkel van Indiase OK medewerkers, maar van allen.Dan pas wordt het zelfreinigend vermogen geloofwaardig.
Zowel het belang van de cliënt (die wil kwalitatieve zorg) als de reputatieschade voor de beroepsgroep ,als die van de ziekenhuizen zijn in het geding.
Succes met deze actie.

Anoniem

4 oktober 2011

Ik denk dat het enige belang van de LVO de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de patient. Als er nog een ander belang is dan kan men spreken over de extra belasting van operatieassistenten omdat ze continu op deze collega's moeten letten en dat terwijl ze gehaald zijn voor de vermindering van de werkdruk. Het zijn aardige mensen die zeker welwillend zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het goed gaat. Je moet gewoon aan bepaalde aspecten voldoen. De ziekenhuizen moeten verantwoorde zorg leveren en daar heb je goed opgeleide mensen voor nodig. Waar blijven zij in deze. Als ze eens naar hun medewerkers luisterden zouden ze horen dat het niet goed functioneerd

HuibHezemans.nl quality projects, process quality

4 oktober 2011

In ieder geval zullen er al diverse MIP/VIM-meldingen gedaan zijn in de betreffende ziekenhuizen (toch, LVO?). Ja dat kost tijd, maar dat hoort bij het werk. Want alleen met mechanismen als deze (dit woord om 'procedure'-allergie maar te vermijden) en met bijvoorbeeld gedegen interne audits komen dergelijke manco's aan het licht. En dan hoort de directie/RvB er onvermijdelijk ook van - en dan moeten en gaan ze er iets aan doen. Achteraf.
Maar 'misfits' moet je natuurlijk voorkomen. Dus moet naleving van eigen spelregels, zoals vastgelegd in een integraal kwaliteits/=/VMS-systeem, worden afgedwongen met betrokken leiderschap. Waarbij het ziekenhuismanagement TVB-en duidelijk heeft gedefinieerd en niet weggestopt in vage clausules in toelatingsovereenkomsten of in organogrammen met RVE's of andere afschuifconstructies.
In dit geval: risico-analyse en controles bij nieuwe/gewijzigde processen (aannemen personeel, prEN15224 - 6.2.2) door PZ en OK-mgt.
Zolang smalend wordt gedaan over de ballast/overhead/toegevoegde waarde van kwaliteitsstaf (helaas nog vaak te horen in alle lagen, van medische staf tot beddenhuis), zullen dergelijke noodkreten (hoezo eigenbelang?) nog wel vaker te horen zijn. Daar helpt geen IGZ aan.
Zie ook mijn blogs over kwaliteit en patiëntveiligheid op http://bit.ly/rhtgf3

van Elsacker-Niele

4 oktober 2011

Als simpele arts-microbioloog doe ik ook maar een duit in het zakje: worden dergelijke medewerkers gescreend op die heel resistente gramnegatieve staven die in India zo heel veel meer voorkomen dan in Nederland? Als men kennelijk een andere hygiëneperceptie heeft dan wij in Nederland gewend zijn lijkt mij dit ook aandacht waard.

Beversluis

4 oktober 2011

Meer investeren in hoogopgeleiden die nu zonder werk zijn
Ruim 16 jaar heb wij ervaring met het selecteren, voorbereiden en plaatsten van hoogopgeleiden die in Nederland wonen, van elders komen en een medische achtergrond hebben.
Speciale programma's in combinatie met stages zijn een mogelijkheid hen voor te bereiden op de nederalndse werkvloer en op een duale hbo opleiding
Gemeentes investeerden, maar die tijd is over
Nu is de werkgever aan zet, integreren is misschien een betere optie dan importeren

Anoniem

4 oktober 2011

Jammer dat de LVO niet kijkt naar het niveau van de eigen Nederlandse OK assistenten. Ik ben al jarenlang manager OK en heb zowel met Indiase als Nederlandse OK assistenten gewerkt. Als men het niveau van de Indiase OK assistent laag vindt dan kan ik wel stellen dat het niveau van de gemiddelde Nederlandse OK assistent net zo laag cq slecht is ( de goede buiten ogenschouw genomen natuurlijk). Ook door Nederlands OK assistenten worden grove fouten gemaakt ( materiaal wat achterblijft, PA materiaal wat weggegooid wordt, verkeerde materialen klaargezet voor de operatie) terwijl zij toch in Nederland opgeleid zijn. Ik krijg dagelijks Nederlandse OK assistent aan mijn bureau die klagen over hun eigen collega´s.
Ik wil Mevr. Betzema ook eens uitnodigen daar eens naar te kijken i.p.v. te schieten op Indiase OK medewerkers die qua arbeidsinstelling veel beter zijn dan hun Nederlandse collega´s. Want het is toch heel vreemd dat van de tachtig Indiase operatie assistenten er maar enkele teruggestuurd zijn naar India omdat zij niet functioneren. Klopt, het opleidingsniveau van de Indiase collega’s is anders maar dat compenseren zij door hun werkinstelling en leergierigheid. En zij leren snel .
De lvo heeft er alle belang bij dat zij een schaarse beroepsgroep blijven. Blijven zij schaars dan krijgen zij allerlei salaris toeslagen die betaald worden door gemeenschapsgeld. Dus in plaats van je energie richten op het afkraken van collega’s zou ik eens op de proppen komen met structurele oplossingen. Maar wellicht is dat een stap te ver voor dit bestuur van de LVO.

Anoniem

4 oktober 2011

Ik denk ook dat de LVO te veel belang heeft om de zaken te houden zoals ze zijn. In plaats van het omlaag halen van hun collega’s uit India zouden ze eens in de spiegel moeten kijken naar hun eigen niveau? Of is nu ineens in die ziekenhuizen waar Indiase OK assistenten werken het aantal ongevallen cq fouten drastisch gestegen. Dat moet haast wel als ik de LVO moet geloven maar daar geloof ik niets van. In India worden dagelijks duizenden patiënten geopereerd en ik geloof er niets van dat die specialisten daar zelf het mes op het mesheft doen zoals Mevr Betzema impliceert.
Ik hoor dezelfde geluiden van onvrede over gedetacheerde OK assistenten elke dag... ook daar zou het niveau en betrokkenheid laag van zijn en zouden er veel fouten gemaakt worden door deze groep medewerkers. En ook dat hoor ik dagelijks van Nederlandse OK assistenten die ik zelf niet graag aan mijn zijde zou hebben als ik geopereerd wordt. Het is zo makkelijk de uitslagen te publiceren van een enquête van een onderzoek waarvan je alle belang hebt bij de uitslag ervan. Je vraagt nu alleen naar meningen van collega’s waarbij je weet dat alleen ontevreden mensen gaan reageren. Het had van echte professionaliteit, betrokkenheid en openheid getuigen gegeven als de LVO het onderzoek door derde had laten doen i.p.v zelf het onderzoek uit te voeren. Deze uitkomst zegt niets.... alleen dat er Nederlandse OK-assistenten zijn die graag klagen.

Anoniem

4 oktober 2011

Reden te meer om je te laten opereren in een particuliere gespecialiceerde kliniek. Korte wachtlijsten, nederlandse operatieassistenten met veel ervaring en de juiste diploma's.
Geen grote operatiefabrieken met oog voor kwaliteit en waar de patient zich in een soort vijf sterren hotel zich op de plaats voelt. IGZ doe je ogen open en accepteer geen middelmatigheid meer. De gekwalificeerde operatiemedewerkers die nu nog op de werkvloer staan worden gedemotiveerd en gefrustreerd door de steeds maar toenemende incompetentie van personen en situaties die daardoor ontstaan in hun operatiekamer. Er zijn goede operatie medewerkers verdwenen doordat de IGZ gedoog steun gaf aan incompetente medewerkers binnen het operatiecomplex. Misschien een idee om deze vertrokken medewerkers te gaan werven bij de IGZ om juist de kwaliteit weer terug te krijgen binnen onze nederlandse gezondheidszorg, want terugkeer op er operatievloer in een ziekenhuis omgeving is geen optie meer!

Anoniem

4 oktober 2011

Ik denk dat het inderdaad eens tijd wordt dat de LVO naar zich zelf kijkt en naar hun eigen achterban. Waarom is uberhaupt maar een klein deel van de operatie assistenten lid van de LVO? Waarschijnlijk omdat deze zogenaamde beroepsvereniging alleen de blik naar buiten werpt en niet de hand in eigen boezem durft te steken zodat ze eens naar hun eigen functioneren kijken. Verbeter de wereld begin bij jezelf heeft een wijs man ooit gezegd....wellicht is dat ook een wijze spreuk voor de Nederlandse OK assistent. Kijk eerst naar je eigen niveau voordat je de ander van allerlei dingen beschuldigd.

Anoniem

5 oktober 2011

Storm in een glas water. Laat de LVO aub eens naar zichzelf kijken en het niveau van hun eigen collega's. Ik ben manager op een OK waar ook indiase OK assistenten en die finctioneren tot volle tevredenheid van 80% van alle betrokkenen. Collega's en specialisten. Alleen 20% is ontevreden maar dit zijn de 20% die met alles ontevreden zijn. LVO stop eens met modder gooien naar allerlei ontwikkelen maar kom dan eens met structurele oplossingen. Of staan ook hier de beste stuurlui aan wal?

Verhulst

5 oktober 2011

Gezien de bovengenoemde reactie valt me op dat de schrijvers van anoniem gemarkeerde berichten hun pijlen richten op het LVO. Ik vraag me sterk af waarom. Ik vind het sterk dat de LVO zich hard maakt voor de kwaliteit van de individuele operatieassistent. Ook vind ik dat de LVO en haar leden mee moeten denken m.b.t. het probleem van de tekorten. Wat me zorgen baart is dat in de bovenstaande reacties ook de indruk wordt gewerkt dat er kwaliteitsproblemen zijn m.b.t. andere minderheidsgroeperingen binnen de OK wereld. Als dit zo is dan zal dit ook meetbaar gemaakt moeten worden en heeft de beroepsgroep nog een behoorlijke professionaliseringsslag. En wel op dezelfde wijze als dit gebeurt is met de Indiase operatieassistenten. Het lukraak bagataliseren van het door het LVO benoemde kwaliteitsprobleem is voor mij te kort door de bocht.

Rogier

j,jansen

5 oktober 2011

Ik vind ook dat hier erg op de LVO geschoten wordt, terwijl zij volgens mij allleen de geluiden van veel operatieassistenten en praktijkbegeleiders in verschillende ziekenhuizen gehoord hebben. Zij zijn de beroepsvereniging en hebben de verantwoordelijkheid genoemn om hier kritisch naar te kijken. Je kan en mag die geluiden niet negeren. Niemand had die verantwoordelijkheid genomen. Nu gaat inspectie onderzoeken wat er precies aan de hand is en of er maatregelen moeten worden genomen. Er is dus toch wel een grondige reden. Dat operatieassistenten schaars willen blijven is ook zo negatief. We zijn heel blij dat we een opleidingsfonds hebben gekregen , waardoor er gelukkig weer meer mensen in de toekomst beschikbaar zijn. Als je werkt als operatieassistent weet je wat het is om met te weinig mensen te moeten werken. Dat er slechte operatieassitenten zijn die in Nederland opgeleid zijn, wil ik ook tegen spreken. Er wordt steeds meer geeist en het niveau is goed. Als laatste wil ik zeggen tegen die mensen die het allemaal onzin vinden, dat ze zich eens moeten voorstellen dat ze geopereerd moeten worden en dat er dan mensen bij hun staan die niet te verstaan zijn, tegen alles ja zeggen en niet begijpen wat ze moeten doen. Ja, ze zijn heel werkgewillig en aardig, maar kunnen niet ingrijpen als dit nodig is. En ik kan je zeggen als dan niet en Nederlandse collega naast stond er toch een hoop fout zou gaan. Dus laten we kritisch blijven en goed gaan onderzoeken hoe men dit moet aanpakken. Er is trouwens genoeg animo voor de opleiding in Nederland

Top