ACTUEEL

Schippers onderzoekt effecten eigen bijdrage ggz

Minister Schippers van Volksgezondheid laat onderzoek doen naar de effecten van een eigen bijdrage in de ggz. Dat laat ze in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De minister wil met name weten in hoeverre een eigen bijdrage aanleiding zal geven voor het mijden van zorg of uitstellen van de zorgvraag. Ook wil ze onderzoeken of het mogelijk is om bepaalde kwetsbare groepen van de eigen bijdrage uit te sluiten, zoals de sector bepleit.

Moeilijk objectiveerbaar

In de brief toont de minister zich sceptisch over de mogelijkheden. Een eerste verkennend onderzoek heeft volgens Schippers aangetoond dat het uitsluiten van patiënten met bepaalde psychische aandoeningen moeilijk objectiveerbaar te maken is. “Een helder criterium welke aandoeningen wel of juist niet in aanmerking zouden moeten komen voor uitsluiting leek niet of nauwelijks te maken”, aldus Schippers.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

14 oktober 2011

Die effecten hoef je niet te onderzoeken. De armeren zullen minder zorg gebruiken. De zorgaanbieders zullen de rijkeren stimuleren om vaker te komen. De totale zorguitgaven blijven gelijk maar de publieke lasten nemen af en de toegang voor de rijken neemt toe.

Zo klaar. Mag ik even vangen

Anoniem

14 oktober 2011

en de VVD wint bij de verkiezingen...

Beers

14 oktober 2011

Gisteravond heeft de Tweede Kamer een motie van Anne Mulder VVD aangenomen om de bemoeizorg uit te zonderen van de eigen bijdrage. Voor zover ik dat nu kan beoordelen betekent dat veel patienten in de maatschappelijke opvang en verslavingszorg toch behandeld kunnen worden zonder de drempel van de eigen bijdrage. De motie blijkt in elk geval technisch uitvoerbaar te zijn hebben we geconstateerd. Is in elk geval een lichtpunt bij alle bezuinigingen in de GGZ.

Eerst Bezorgd, nu zeer Bezorgd Bezorgd

15 oktober 2011

Uhm, wanneer dit zo is, lopen bemoeizorgclienten nadat zij na veel moeite "zorg" hebben geaccepteerd alsnog tegen de eigen bijdrage aan, wanneer zij zich verder laten begeiden intern of met "huis" bezoeken, of zich binnen allerlei activiteiten binden.

Ik zie het zo gebeuren...en weg is de client weer, en hebben ze nog gelijk ook..

Elly

15 oktober 2011

Waarom wordt er verschil gemaakt tussen mensen met een lichamelijke ziekte en een geestelijke ziekte (wat overigens ook lichamelijk is, want de hersenen is ook een orgaan)?

Iemand met een psychiatrische ziekte, die afgekeurd is en moet leven van WAO of Wajong, zal die financiële drempel als onoverkomelijk ervaren en dus de broodnodige zorg mijden. Tel daarbij ook nog eens op dat de premie verhoogd wordt, het eigen risico betaald moet worden en dat er PGB's verdwijnen en de ramp is compleet. Psychiatrische patiënten zullen meer en meer op straat komen te staan, verslaafd raken aan drugs (zelfmedicatie) en een groot maatschappelijk probleem worden.

Dit korte termijn-denken kan op de lange termijn weleens hele grote gevolgen gaan krijgen

Top