ACTUEEL

CG-Raad vindt criteria Wtcg nog steeds niet goed

De afbakening van de Wtcg is nog altijd niet goed. Daardoor krijgen grote groepen ten onrechte een tegemoetkoming en blijven mensen die tot de doelgroep verstoken van geld. Dat stelt de CG-Raad.

Aanleiding voor de noodkreet van de CG-Raad is een brievenronde van de CAK, waarin de uitkeringsinstantie aangeeft welke mensen dit jaar recht hebben op een Wtcg-uitkering. Ondanks verbeteringen blijkt volgens de CG-Raad dat veel mensen die het geld niet nodig hebben, wel geld krijgen. Daarnaast zijn er ook mensen die onterecht geen geld krijgen, zoals veel blinden en slechtzienden en mensen met zeldzame aandoeningen.

Gebreken

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is volgens de CG-Raad eind 2008 overhaast ingevoerd. De CG-Raad heeft er toen nadrukkelijk op gewezen dat de afbakening van de doelgroep grote gebreken vertoonde en dat uitstel van de regeling gewenst is. Daar is door het toenmalige kabinet Balkenende geen gehoor aan gegeven.

Inkomenseffecten

De CG-Raad wil verbetering van de regeling en pleit voor een andere systematiek. Afschaffing van de Wtcg is echter uit den boze, vindt de CG-Raad, gezien de negatieve inkomenseffecten hebben voor chronisch zieken en gehandicapten. Veel chronisch zieken en gehandicapten hebben door hun aandoening vaak al een lager inkomen dan gemiddeld en daarbij komen dan nog extra hoge (ziekte)kosten. De 153 tot 510 euro per jaar uit de Wtcg is dan een welkome aanvulling. Het kabinet heeft onlangs al aangekondigd het budget voor de Wtcg te halveren. Daarnaast worden chronisch zieken en gehandicapten geconfronteerd met ondermeer bezuinigingen op de zorgtoeslag en verhoging van het eigen risico.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top