ACTUEEL

IC-richtlijn levensbeëindiging is wereldprimeur

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft een richtlijn opgesteld over het stopzetten van de behandeling van patiënten op de intensive care. Hiermee heeft Nederland een wereldprimeur.

Arts is eindbeslisser

Artsen beslissen volgens de nieuwe richtlijn of een behandeling al dan niet wordt voortgezet. De richtlijn kan een eind maken aan de onduidelijkheid over procedures omtrent levensbeëindiging. Driekwart van de ic’s heeft hiervoor geen regels. De richtlijn behandelt doseringen van medicatie, conflictsituaties en de wijze waarop artsen op een menswaardige manier het leven van een patiënt kunnen beëindigen. Rik Gerritsen, voorzitter van de ethische commissie van de NVIC,  zegt in het AD dat het altijd al de beslissing van de medicus is geweest. In sommige ziekenhuizen beslisten naasten echter nog wel. Wanneer medische behandeling zinloos is, mag de arts anders beslissen dan de naasten. Maar de criteria hiervoor zijn niet duidelijk.

Conflicten

Volgens de Volkskrant overlijden per jaar 8500 patiënten op de intensive care. Hiervan sterft  tachtig procent na het staken van de behandeling. Dit leidt in tien procent van de gevallen tot conflicten met nabestaanden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top