ACTUEEL

Ook huisarts wil eigen bijdrage

Na minister Klink van Volksgezondheid pleiten nu ook huisartsen voor de invoering van een eigen bijdrage bij spoedeisende hulp. De huisartsen willen daarmee huisartsenbezoek buiten kantooruren terugdringen. Dit blijkt uit de oproep van een groep Leidse huisartsen in dagblad Trouw. 

Niet sympathiek

Naast een eigen bijdrage voor bezoek buiten kantooruren pleiten de acht huisartsen er voor om de huisartsenhulp tussen middernacht en acht uur ’s morgens stop te zetten, waarmee patiënten aangewezen zijn op de eerste hulp in het ziekenhuis. “Niet sympathiek, maar de realiteit dwingt ertoe”, stelt de Leidse huisarts Roeland Van Velzen in Trouw. Hij signaleert een toenemende werkdruk voor vooral oudere huisartsen, met name door de toenemende aantallen patiënten die een beroep doen op hulp in avond, nacht en weekend. De huisartsen zien op tegen het moment waarop de huidige generatie artsen met vervroegd pensioen gaat en een gat achterlaat. Zij willen met deze maatregelen stimuleren dat oudere, ervaren huisartsen langer doorwerken.

Onbespreekbaar

Een eigen bijdrage is wat de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) betreft onbespreekbaar net als het ‘afschuiven’ van diensten. “De zorg buiten kantooruren is onlosmakelijk met het huisartsenvak verbonden”, aldus woordvoerder Fulco  Seegers in Trouw. Frank van der Meijden van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie vindt het voorstel voor een eigen bijdrage niet relevant zolang het voor patiënten onduidelijk is of zij met klachten bij de huisarts of bij de spoedpost in het ziekenhuis moeten zijn. Huisartsen zijn volgens recent onderzoek van NPCF en IGZ in een kwart van de gevallen moeilijk bereikbaar en dus pleit hij liever voor één integrale spoedpost waarbij zowel huisartsen als specialisten betrokken zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top