ACTUEEL

Nederlander billijkt stijgende zorgkosten

Negen van de tien Nederlanders vinden dat de overheid meer of tenminste evenveel moet uitgeven aan de zorg. Wel vindt 67 porcent van de Nederlanders dat op de totale overheidsuitgaven moet worden bezuinigd vanwege de kredietcrisis. Dit blijkt uit een enquête die de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)  heeft laten uitvoeren onder ruim 3700 Nederlanders.

Salarissen te hoog

Uit de enquête blijkt dat 40 procent van de ondervraagden zegt dat er meer geld moet gaan naar de ouderenzorg. Ook zien burgers besparingsmogelijkheden bij  verloskunde, de geneesmiddelen, de tandheelkunde, de huishoudelijke zorg en de fysiotherapie. Met name jongeren zijn bereid meer te betalen voor ziekenhuizen, geneesmiddelen en verloskunde. Vijftigplussers leggen hun prioriteit bij ouderen- en gehandicaptenzorg. Het merendeel van de ondervraagden vindt dat de overheid zich moet blijven bemoeien met de zorguitgaven. Personeelskosten vormen het grootste deel van de zorguitgaven. Burgers zijn van mening dat de inkomens van directeuren van zorginstellingen, apothekers en medisch specialisten (radiologen) te hoog zijn.

Betaalbaar en toegankelijk

De RVZ heeft op 1 december 2008 zijn advies over ‘Uitgavenbeheer in de gezondheidszorg’  aangeboden aan minister Klink van VWS. Kern van dit advies is dat betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen in de toekomst mogelijk moet blijven. Maar dat kan alleen door cliënten in de ouderenzorg meer te laten betalen voor wonen en dienstverlening en door meer eigen betalingen voor psychotherapie. De RVZ heeft het advies op 12 januari 2009 toegelicht aan minister Bos van Financiën.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top