ACTUEEL

'Dbc’s leiden tot upcoding en overproductie'

'Dbc’s leiden tot upcoding en overproductie'

De komst van dbc’s heeft geleid tot overproductie en upcoding. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Fleur Hasaart dat mede door CZ werd gefinancierd.

Hasaart promoveert aan de Universiteit van Maastricht. Zij onderzocht de groei van ziekenhuisproductie van tien aandoeningen uit het B-segment. Dan gaat het bijvoorbeeld om heupprotheses, liesbreuken en de behandeling van spataderen. In het eerste jaar na de introductie van het b-segment bleek de groei van die tien aandoeningen gemiddeld 8 procent hoger dan vergelijkbare aandoeningen uit het A-segment. De onderzoekster baseert zich op data uit de Landelijke Medische Registratie.

Upcoding

Op basis van gegevens die ze van CZ kreeg concludeerde ze dat ‘upcoding’, waarbij een arts kiest voor een duurdere dbc dan medisch gezien noodzakelijk is, veel voorkomt. Hasaart: “We hebben ziekenhuizen kunnen identificeren waar de declaratiecultuur hier meer naar neigt dan elders." Omdat de behandeling waarschijnlijk wel geleverd is, durft ze het geen fraude te noemen. Maar ze noemt het gedrag wel ongewenst. "Op macroniveau blijkt het een trend die de kosten van de gezondheidszorg opdrijft. Het kan goedkoper en ook minder invasief voor de patiënt.”

Overproductie

Verder vond Hasaart dat veelvuldig meerdere dbc’s voor patiënten worden geopend, terwijl dat niet nodig is. Een ziekenhuis declareert dan bijvoorbeeld een dbc voor polibezoek en later ook een dbc voor een nieuwe heupprothese. Het eerste polibezoek is al opgenomen in de dbc voor een heupprothese en wordt dan dubbel gedeclareerd.

DOT

Van DOT (DBC’s op weg naar transparantie) verwacht de onderzoekster niet veel verbetering. Weliswaar kiest de computer straks de meest passende dbc. Die is vervolgens minder transparant. Dit omdat de huidige dbc’s een zeer gedetailleerd verslag bieden van de diagnose en de behandeling. Hasaart: “Met name die behandeling wordt in DOT versimpeld weergegeven, waardoor de zorgverzekeraar straks niet meer weet of iemand voor bijvoorbeeld een liesbreuk is geholpen in dagbehandeling of opgenomen is. Het kan dus zo zijn dat er in de toekomst vaker mensen in dagbehandeling worden geholpen, wat goedkoper is voor het ziekenhuis, maar dat de zorgverzekeraar dat niet weet en dus te veel betaalt.”

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 november 2011

Jammer dat Fleur wat onjuiste conclusies trekt. Vanuit perspectief van CZ kan ik mij dat voorstellen. Ik zou zeggen google even voor een lesje DBC's en vooral DOT. Verder veel succes bij je promotie.

Anoniem

3 november 2011

Mijn ervaring is dat de controles na de ziekte "non hodgkin lymfoom" die meer dan 20 jaar geleden behandeld is, het dbc krijgen dat hoort bij non hodgkin lymfoom en dat voor een vingerprik, een armprik en een gesprek van 5 minuten meer dan € 800,00 in rekening wordt gebracht. Toen ik daarover meedeelde dat ik stopte met de controles, omdat dit protocol ook wel via mijn huisarts en het artsenlab kon, bleek ik opeens genezen te zijn en werd voor de laatste controle door het ziekenhuis nog slecht € 70,00 in rekening gebracht.
Ik heb het destijds zowel bij mijn verzekering als bij het ziekenhuis aangekaart, maar zonder resultaat. Er waren afspraken gemaakt tussen Ziektekostenverzekeraar en ziekenhuis. Had ik zelf de rekeningen nog gekregen dan was ik nog het conflict aangegaan met het ziekenhuis, maar met de invoering van de dbc's is het ook gelijk het betaalverkeer tussen ziektekostenverzekeraars en ziekenhuizen geregeld.
Wat mij betreft bevestigt dit onderzoek inderdaad de praktijk van te dure dbc's bij mensen waarbij de ziekte lang geleden plaats vond en die nu in feite genezen zijn.

Jan Taco te Gussinklo

4 november 2011

Vooropgesteld dat ik het proefschrift nog niet gelezen heb (maar wel zal opvragen): Dit is natuurlijk een realiteit (geweest) bij een zo complexe regelgeving rond de financiering van de tweede lijn.Als klokkenluider bij een vroegere werkgever heb ik mij daarin verdiept.

Zoek maar eens op de term DBC of DOT op mijn website.

De oproep vandaag van de VVD (patient rekening laten zien) vandaag komt dan ook heel wonderlijk over want de 'zorgproducten' zijn alles behalve transparant.

Anoniem

4 november 2011

Conclusie dat de zorgverzekeraar geen zicht meer heeft of een liesbreuk in dagbehandeling of klinisch (verpleegdagen) heeft plaatsgevonden klopt niet. Hier wordt echt een verkeerd beeld neergezet.

Jan Taco te Gussinklo

4 november 2011

Ik voel bijzonder weinig animo om op een anonieme reactie in te gaan. Wie bent u?

Als destijds direct betrokkene bij de zogenaamde 'materiele controle' bij een grote zorgverzekeraar kan ik stellen: "was het maar waar".

Volgt u de discussie over indicatoren wel eens? Dan wordt het duidelijk.
Lees anders maar eens:
http://www.dutchbuttonworks.com/2011/08/heroperatie-index/

Anoniem

5 november 2011

Typisch dat ook hier meteen weer de jijbak gebruikt wordt dat Mw. Hasaart zich eerst moet verdiepen in dbc en dot.
Heren; dat heeft ze gedaan en u heeft gefaald, een ongemakkelijke waarheid, maar toch.

Meneer te Gussinklo, u zou er goed aan doen zich wat in te lezen over de mores van het reageren op webfora; anonimiteit is dan wel geen recht, maar geen echt valide reden om dan maar niet op serieuze reacties in te gaan. Jammer dat men er toch weer voor kiest zich zo op te stellen!

Jan Taco te Gussinklo

7 november 2011

@anoniem (3)
De laatste reactie bewijst dat ik gelijk heb met mijn ongemakkelijk gevoel over 'anoniem', want gaat het hier nu om 1,2 of 3 personen?

Ik heb heel duidelijk gesteld dat ik het geheel eens ben met de bevindingen van mevr.Hasaart.".

Wat mij betreft discussie gesloten.

Top