ACTUEEL

NZa: prijsontwikkeling ziekenhuismarkt gunstig

De prijsdaling in het vrije deel van de ziekenhuiszorg is gunstig en een teken dat de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars dit jaar is verbeterd.  Dit concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de najaarsrapportage prijsontwikkeling ziekenhuiszorg over de ontwikkelingen in het B-segment, het deel van de zorg dat sinds 2005 vrije prijzen kent.

Onderhandelingspositie zorgverzekeraars verbeterd

Ontwikkelingen

De najaarsrapportage geeft een update van de prijsontwikkelingen in het B-segment in de periode 2007-2008. In de Monitor Ziekenhuiszorg van juli 2008 kon slechts 16% van de contractonderhandelingen worden meegenomen. Inmiddels is 77% van de contracten gesloten en heeft de NZa een meer representatief beeld van de prijsontwikkeling.
Op dit moment heeft de NZa nog geen zicht op de omzetten 2008, die komen pas in de loop van 2009 binnen.

Daling verwacht

In 2005 is 10% van de ziekenhuiszorg vrijgegeven, het ‘oude’ B-segment. In 2008 volgde nog eens 10%, het ‘nieuwe’ B-segment.
Het oude B-segment vertoonde het eerste jaar een reële prijsstijging  Een jaar later constateert de NZa een reële prijsdaling van dit oude B-segment.
Het nieuwe B-segment liet in dit eerste jaar ook een stijging zien (1,9%). Het ligt in de lijn van de verwachting dat het nieuwe B-segment zich op vergelijkbare wijze ontwikkelt als het oude.

Verschillen

In de rapportage kijkt de NZa mede naar de ontwikkeling per regio. Het verschil tussen het hoogste en laagste prijsniveau in 2008 bedraagt maximaal 2,8%-punt tussen de regio’s. Hierbij valt op dat de regio’s Noord en Oost sinds 2005 hogere prijzen kennen dan West en Zuid. Een verklaring hiervoor is mogelijk dat in deze regio’s minder ziekenhuizen en ZBC’s zijn. De NZa doet in de Monitor Ziekenhuiszorg 2009 nader onderzoek naar de oorzaak van deze verschillen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top