ACTUEEL

'Eén toezichthouder voor de zorgsector nodig'

Het toezicht in de zorg werkt verwarrend voor een goede bedrijfsvoering in de sector, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van VWS. Volgens de werkgeversorganisaties zijn er te veel toezichthouders met deels overlappende bevoegdheden.

NZa en NMa

Vooral de verhouding tussen de Nederlandse Zorgautoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit 'is onduidelijk en werkt belemmerend'. De werkgeversorganisaties noemen de vermenging van regelgeving en toezicht opmerkelijk. Dit leidt tot onnodige toezichtlasten en regeldruk. Zij pleiten daarom voor één toezichtinstantie voor marktwerking in de zorg. Zaken als tariefregulering moeten 'in hoog tempo' weer bij de wetgever worden ondergebracht.

Kwaliteitsinstituut

Ten aanzien van het op te richten Kwaliteitsinstituut benadrukken VNO-NCW en MKB-Nederland dat dit niet mag leiden tot meer administratieve lasten en regeldruk.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top